”Vi kan godt være glade for vores skolevæsen”

Hillerød Byråd godkendte onsdag en kvalitetsrapport, som viste mange positive resultater for kommunens skoler. Mange høringssvar peger dog på problemer

”Når man læser det, bliver man glad og i godt humør”.
Sådan kommenterede formand for Børne- og Familieudvalget Rikke Macholm (SF) onsdag på byrådsmøde kvalitetsrapporten for skoleåret 2010/2011.
Rapporten viser nemlig blandt andet, at Hillerøds elever klarer sig godt ved eksamensbordet i 9. klasse. I tre ud af ni afgangsprøver placerer eleverne i Hillerød sig blandt de ti bedste kommuner.
”Det går godt på skolerne, lærerne er uddannede, elever får gode eksamensresultater og skolerne er velfungerende. Der er meget at glæde sig over,” sagde formanden.

Høringssvar om problemer

Kvalitetsrapporten har været sendt i høring hos skoler, lærere og skolebestyrelser, hvor der er kommet en del kommentarer.
Blandt andet udtrykker 10. klasseskolen bekymring for de igangværende planer om at reducere skolens størrelse.
Grønnevang Skole ærgrer sig over, at det stadig - trods en stor indsats - er under halvdelen af distriktets elever, som valgte Skanseskolen, og udtrykker bekymring over, at ”vikardækningen er anstrengt som følge af besparelser”.
Brødeskov, Gørløse og Uvelse skoler, den nuværende Hanebjerg Skole, sætter fokus på, at flere af lokalernes tilstand er ”meget kritiske og giver problemer med indeklima og toiletforhold ”.
Hillerødsholmskolen påpeger, skolen har kommunens laveste udgifter per elev og ”ser dette som et udtryk for, at skolen er underbudgetteret.” Skolen frygter desuden også, at de store børnehaveklasser leder til et øget valg af privatskole.
Hillerød Vest Skolen peger på, at de ”meget lave budgetter til undervisningsmidler må forventes at medføre en kvalitetsforringelse”, mens Ll. Lyngby og Skævinge skoler – nu Kornmarksskolen – vurderer, at de mangler udendørs legeredskaber, og at de fysiske rammer i Skævinge er nedslidte.

Der bliver lyttet

Høringssvarene er der blevet lyttet til, sagde Rikke Macholm på byrådsmødet:
”Nogle af kommentarerne tager vi op som punkter i udvalgets arbejde, mens vi vil svare direkte på andre af dem. I hvert fald bliver ingen glemt – og alle gennemarbejdet,” lovede hun og sluttede med et - ”vi kan være glade for vores skolevæsen”.
Næste år bliver rapporten særligt spændende – for her vil de første ændringer efter de sammenlagte skoledistrikter vise sig.

null

Publiceret 15 December 2011 13:00

SENESTE TV