Store omlægninger hos Grethe Christiansens institutioner

To børnehaver skal lægges sammen til én, mens fremtiden for Grethe Christiansens SFO endnu er uklar

Af
Mette Dolmer Thygesen

Mette Dolmer Thygesen

Hverdagen er svær at få til at hænge sammen for personalet i de to selvejende børnehaver Grethe Christiansens Børnehave i Skolegade og Selskov Børnehave på Thurahsvej.

Der er simpelthen for få børn – og dermed for få personaleressourcer til, at det hele kan hænge sammen.

Derfor kiggede politikerne i Børne- og Familieudvalget på deres møde tidligere denne måned nærmere på, hvordan institutionerne kan gøres mere bæredygtige.

Forældrebestyrelsen for de to børnehaver støtter en sammenlægning af de to institutioner på en adresse, skriver de i et brev til politikerne.

”Den efterhånden meget lange behandlingsproces af institutionernes fremtid begynder at sætte sine tydelige spor på personalet, som stadig ikke med sikkerhed ved, om de er købt eller solgt. Der er ligeledes kommet flere bekymrede henvendelser fra forældre, som gerne vil have en afklaring på deres barns børnehaves fremtid,” lyder det fra forældrene.

Men forældrene er nu kommet et skridt nærmere, hvad der skal ske i fremtiden. Udvalget besluttede nemlig at starte forhandlingerne om at bringe driften af Grethe Christiansens Børnehave i Skolegade til ophør.

”Der er et vigende børnetal i det område, og de to institutioner havde problemer med at få børn nok. Forældrene vil gerne vide, hvor vi står, så nu kan vi gå videre med at forhandle om, hvordan vi finder fornuftig løsning,” siger formand for udvalget, Rikke Macholm (SF), som også understreger, at politikerne ikke vil lukke institutionen uden at sikre sig først, at der er plads til børnene et andet sted.

SFO skal lovliggøres

Samtidig så politikerne også nærmere på Grethe Christiansens SFO, som skal lovliggøres. Ifølge loven skal en SFO nemlig drives i lokaler, kommunen ejer, men kommunen ejer ikke SFO'ens lokaler.

”Det er en kompliceret proces, og nu skal vi forhandle om, hvordan vi løser den problemstilling,” siger Rikke Macholm.

Forvaltningen har i samarbejde med institutionerne kommet med flere forskellige løsningsforslag. Blandt andet kan kommunen købe bygningen til 2,4 millioner kroner, deponere et beløb svarende til vurderingssummen af SFO-bygningen på Thurasvej eller også kan driften af SFOen på Thurasvej ophøre. I sidstnævnte løsning skal SFO Regnbuen på Hillerødholmskolen udvides, og børnene fra Grethe Christiansens SFO flyttes til SFO Regnbuen. En mulighed er også at gøre driften af SFO'en til en del af driften af SFO'en på Hillerødsholmskolen.

Løsningerne skal nu debatteres videre.

”Løsningen er afhængig af, hvilken indstilling Grethe Christiansens Fond har. Vi vil rigtig gerne fortsætte samtalerne om, hvordan vi i fællesskab kan finde en god løsning,” siger Rikke Macholm.

Publiceret 10 November 2011 07:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV