Sådan kommer det nye hotel på Markedspladsen - måske - til at se ud - og det er ikke bestået, mener Karsten Daubjerg Olesen. Illustration fra lokalplansforslaget

Sådan kommer det nye hotel på Markedspladsen - måske - til at se ud - og det er ikke bestået, mener Karsten Daubjerg Olesen. Illustration fra lokalplansforslaget

DEBAT: Markedspladsen - ikke bestået

Karsten Daubjerg Olesen, arkitekt, Almeveej 4, 3400 Hillerød

-03. Det må blive karakteren for det lokalplanforslag, som netop har været i høring, men endnu ikke er vedtaget for Markedspladsen.

Normalt har man en plan, til man laver en ny. I Hillerød har man en plan, til man har – ingen. Helhedsplanen for Slotsøkarreen fra 2008 rummede visionen om at skabe byrum og styrke bylivet ved at styre flowet af mennesker gennem byen. Ambitionen var ”unik arkitektur”, der står mål med slottet. Det var ønsker om læ, beplantning, liv og rum til fordybelse, samvær for unge og legemuligheder. Ordet Markedsplads gav stadig mening.

At flytte parkeringen af busserne, som hvert år bringer tusinder til byen, over bag Annaborg er mangel på indsigt og forståelse af ejerforholdene på slottet

Men hvad får vi? Et skyggefuldt, næsten lukket gårdrum. Pladsen forsvinder, og til nu har vi kun set visualisering af cigarkasse-arkitektur, som på flere punkter ikke engang lever op til den arkitekturpolitik, som er på vej.

Flowet af mennesker tænkes nu helt skrottet med flytningen af busparkering. Potentialet for få bevægelse af mennesker ned gennem Slotsgade til glæde for handelslivet skal åbenbart helt skrinlægges. Endnu et potentiale, som ikke realiseres i Hillerød.

At flytte parkeringen af busserne, som hvert år bringer tusinder til byen, over bag Annaborg er mangel på indsigt og forståelse af ejerforholdene på slottet. Besøgende lægger ingen penge for at besøge slot og park. Der er ingen indtægt til staten. Og alligevel forventer kommunen, at staten vil overtage ansvaret for at finde pladsen og finansiering til busserne med de indtægtsgivende gæster til byen og det privatejede museum.

Hvad får vi? Et skyggefuldt, næsten lukket gårdrum

I Helhedsplanen indgik ellers at etablere 300 kælderparkeringspladser på Markedspladsen, men kommunen med Tue Tortzen i spidsen mente ikke, at det var ”økonomisk realistisk” for investor?! Med tre års forsinkelse erkender forvaltningen, at der mangler parkeringspladser. Derfor skal busserne vige.

I planlægningen forventes igen og igen, at de, der flytter til byen nok ikke har bil…

-3 gives for den ringe præstation.

Publiceret 20 August 2019 17:00