Ukrudtet vokser i Hillerød, viser billedet, som Leni Blensø har taget.

Ukrudtet vokser i Hillerød, viser billedet, som Leni Blensø har taget.

DEBAT: Manglende vedligeholdelse af Hillerød by

Leni Blensø, Skovledet 175, Hillerød

Hillerød vil blive så meget smukkere, sikrere og hyggeligere, hvis fortove, stier og veje blev vedligeholdt med nye fliser, ny asfalt, klipning af grønt og ukrudtsbekæmpelse.

Har vi virkelig ikke råd til at gøre det bedre?

Har vi virkelig ikke råd til at gøre det bedre, spørger Leni Blensø, som har taget disse fotos.

Har vi virkelig ikke råd til at gøre det bedre, spørger Leni Blensø, som har taget disse fotos.

Se disse fotos taget på Skovledet og Søstien taget i uge 33. Der er snart ikke plads til os på fortovene og stierne. Vi er i fare for at falde til fods og på cykel.

Hillerød vil blive så meget smukkere, sikrere og hyggeligere, hvis fortove, stier og veje blev vedligeholdt

Der er huller i fliserne, viser billedet, som Leni Blensø har taget.

Der er huller i fliserne, viser billedet, som Leni Blensø har taget.

Publiceret 19 August 2019 14:00