Arkivfoto: Martin Warming

Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: Provst: Ekstremt farligt hvis turistbusser skal parkere ved Annaborg

Jørgen Christensen, sognepræst Frederiksborg Slotssogn, provst i Hillerød Provsti

debat Det glæder mig, at der nu protesteres voldsomt mod busparkering på p-pladsen bag Annaborg. Som høringssvar til lokalplan 433 skrev jeg 31/7 til Hillerød Kommune:

”Med mine erfaringer som sognepræst i 30 år ved Frederiksborg Slotskirke og provst i Hillerød Provsti vil jeg på det kraftigste protestere, hvis den alternative parkeringsløsning for de mange turistbusser til Frederiksborgmuseet tænkes lagt på den store parkeringsplads bag Annaborg.

Det er i forvejen problematisk og ekstremt farligt, når indtil tre store turistbusser samtidig holder og vender og bakker i rundkørslen foran parkeringspladsen bag Annaborg for at sætte turister af/samle turister op så tæt på Slottet som muligt

Det er i forvejen problematisk og ekstremt farligt, når indtil tre store turistbusser samtidig holder og vender og bakker i rundkørslen foran parkeringspladsen bag Annaborg for at sætte turister af/samle turister op så tæt på Slottet som muligt.

Der er allerede et voldsomt tryk på parkeringspladsen bag Annaborg, når der er masser af turister på museet og i barokhaven og op til fem vielser i Slotskirken om lørdagene og gudstjenester med mange kirkegængere og masser af dåbsgæster om søndagen.

Vi har i Slotskirken ca. 25.000 besøgende om året til vielser, koncerter og gudstjenester m.m.m – det er selvfølgelig ikke meget i forhold til museets ca. 250.000 besøgende, men vores kirkegængere er koncentreret i korte tidsrum på lørdage og søndage, og de kommer primært i biler.

Jeg må derfor indtrængende opfordre til, at spørgsmålet om busholdepladser løses, uden at parkeringspladsen bag Annaborg involveres

Vi har i nogle få dage under Byfesten i juni 2017 erfaret, hvor kaotisk det er, når parkeringspladsen bag Annaborg bliver reserveret til turistbusserne, det ønsker vi ALDRIG at opleve igen.

Det ville svare til, at Frederiksborghallens parkeringsplads blev inddraget til busparkering, og alle bilende gæster til Frederiksborghallen blev henvist til byens øvrige p-pladser.

Jeg må derfor indtrængende opfordre til, at spørgsmålet om busholdepladser løses, uden at parkeringspladsen bag Annaborg involveres.”

Jørgen Christensen, sognepræst Frederiksborg Slotssogn, provst i Hillerød Provsti

Publiceret 16 August 2019 10:45