Det er her - på hjørnet af Københavnsvej og Carlsbergvej - at bygherren vil opføre et byggeri, der på markant vis bryder med den eksisterende struktur af enkeltstående villaer, mener Flemming Thornæs. Foto: Martin Warming

Det er her - på hjørnet af Københavnsvej og Carlsbergvej - at bygherren vil opføre et byggeri, der på markant vis bryder med den eksisterende struktur af enkeltstående villaer, mener Flemming Thornæs. Foto: Martin Warming

DEBAT: SF-formand til bygherre: "Læs kommuneplanen - og forstå den!"

Flemming Thornæs, byplanarkitekt, formand for SF Hillerød, Skovlyet 4, 3400 Hillerød

Flemming Thornæs, byplanarkitekt, formand for SF Hillerød, Skovlyet 4, 3400 Hillerød

I torsdagens udgave af Frederiksborg Amts Avis (20/6) præsenteres et forslag til boligbyggeri på hjørnet af Københavnsvej og Carlsbergvej, og Dan Riise, formand for Arkitektur, byplan og trafik udtaler: ”Det er jo ikke op til os politikere altid at beslutte, om folk har lov til at bygge, eller om det er en god eller dårlig idé. Udviklerne har sådan set ret til at bygge boliger”.

Nej, kære Dan Riise, politikerne kan godt sige nej, såfremt et byggeprojekt ikke overholder kommuneplanen.

Ifølge Planloven (§ 13, stk. 3) påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde et forslag til lokalplan, såfremt et byggeprojekt er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Men det er dette projekt ikke! Kommuneplanen er klar og tydelig i sin rammebestemmelse for området: ”1½ etage og en bebyggelsesprocent på max 30 procent”.

Bygherre ønsker en bebyggelsesprocent, der er tre gange større, så han kan bygge dobbelt så højt som tilladt i kommuneplanen. Byrådet er derfor jf. planloven i sin gode ret til at afvise projektet.

Det er tankevækkende, at nogle bygherrer tror, at lige netop deres projekt er guds gave til folket og derfor forventer, at politikerne straks ændre kommuneplanen. Men sådanne bygherrer bør forstå, at kommuneplanen er en overenskomst imellem politikerne og borgerne og er blevet vedtaget på baggrund af en langvarig folkelig debat.

På grunden har der tidligere ligget en servicestation og der skal sandsynligvis gennemføres en oprensning af benzin og fyringsolie. Det fordyrer naturligvis byggeprojektet, men det var bygherre vel klar over, inden han købte grunden. Han bør vurdere, om den samlede udgift for hans byggeprojektet kan overholde kommuneplanen. Og kan det ikke det, så skulle han ikke have købt grunden. Så enkelt er regnestykket.

SF gik til valg på en bedre byplanlægning med større fokus på arkitektur. Dette projekt er i klar modstrid med SF´s valgprincipper, både planlægningsmæssigt og arkitektonisk, og derfor siger vi til bygherre, Nej tak – læs kommuneplanen og forstå den!

Publiceret 22 June 2019 14:00