De nordsjællandske kommuner, Region Hovedstaden, Lokaltog og Movia udarbejdede i 2017 en folder om fordelene ved ombygningen af Hillerød Station - herfra stammer denne illustration.

De nordsjællandske kommuner, Region Hovedstaden, Lokaltog og Movia udarbejdede i 2017 en folder om fordelene ved ombygningen af Hillerød Station - herfra stammer denne illustration.

DEBAT: Bedre ombygning af Hillerød Station

Jeppe Tønsberg, Trollesmindevænget 1, Hillerød

Den meget positive omtale her i avisen 18. juni af Hillerød Stations ombygning nævner ikke ombygningens negative sider, som byrådet nok mener, vi helst ikke skal kende.

Luftfotografiets gule ”sammenbinding” af Lokaltog viser nemlig også, at sammenbindingen vil afbryde forbindelsen mellem S-togs perronen og stationspladsen med busserne. Man skal på en gangbro hen over Lokaltogs spor for at komme til eller fra S-toget. Også Lokaltogs egne passagerer skal benytte gangbroen for at skifte til S-toget, dog kun i den ene retning.

Hillerød Station er den perfekte skiftestation, fordi alle togskift og skift med busser kan ske i niveau uden brug af trapper. Vi bør kæmpe for at bevare denne store fordel for stationen med dens 20.000 daglige brugere.

I venstre side af luftfotografiet ses de to gennemgående spor, som allerede findes på Hillerød Station under gangbroen til Carlsbergvej. Hvis man bruger disse eksisterende spor til gennemkørsel for Lokaltog i stedet for at skære stationen over i to dele med nye spor, kan man bevare den direkte adgang fra Stationspladsen til S-togene med de bekvemme skifteforhold. Derved bliver ALLE stationens brugere tilgodeset.

Hillerød Station er den perfekte skiftestation, fordi alle togskift og skift med busser kan ske i niveau uden brug af trapper. Vi bør kæmpe for at bevare denne store fordel for stationen med dens 20.000 daglige brugere

I dag krydser Lokaltogs spor fra Hundested S-togs sporene i niveau syd for Hillerød Station. Her kører Hundestedtogene ind på stationens gennemgående spor, når de skal på værksted. Ved større toghyppighed på begge baner er det uholdbart, og krydsningen må i stedet ske ude af niveau, så Lokaltog føres over eller under S-togs sporene.

Sådanne krydsninger ses flere steder på S-banenettet med Køge som det eksempel, der bedst ligner forholdene i Hillerød. I Køge forlangte byrådet, at S-toget skulle holde i de nærmeste spor med direkte adgang fra byen i niveau. Hvorfor skulle vi i Hillerød nøjes med en løsning, der er dårligere end den de kunne få i Køge?

Publiceret 21 June 2019 14:00