Ulykken skete i krydset Herredsvejen/Frejasvej mandag eftermiddag klokken 12.34. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Bilisterne kører for hurtigt i krydset Herredsvejen/Frejasvej, hvor der forleden igen skete en ulykke, mener Poul Erik Andersen. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Ulykkerne i krydset Herredsvejen-Frejasvej

Poul Erik Andersen, Rådyrvej 4, Nødebo, 3480 Fredensborg

Hillerød Posten kan endnu engang berette om et frontalsammenstød i ovennævnte vejkryds - denne gang d. 27/5-19, og endnu engang fordi en bilist, der svinger til venstre fra Herredsvejen og ind ad Frejasvej ikke overholder sin vigepligt i forhold til modkørende.

Imidlertid er der for de venstresvingende fra Herredsvejen og ind på Frejasvej et væsentligt forhold, man ikke må se bort fra, og det er de grove hastighedsovertrædelser, som mange bilister på Herredsvejen i begge retninger gør sig skyldige i. Jeg har de senere år mange gange gået på stien langs Herredsvejen fra Slangerupsgade til Frejasvej, og de hastigheder, mange bilister kører med i udadgående retning, er rent ud sagt hårrejsende i forhold til den på strækningen gældende hastighed på 60 km/t, og når man ved Frejasvej betragter den indadgående trafik ad Herredsvejen, gør det samme sig gældende - om end i knapt så udtalt grad.

Et af de værste eksempler, jeg har set, var for en måneds tid siden. En stor sort Mercedes kørte fra Slangerupsgade i vestlig retning ad Herredsvejen med en hastighed, der skønsmæssigt lå et sted mellem 100 og 150 km/t. Den var under voldsom acceleration, idet føreren tydeligvis var indstillet på at skulle nå at passere Frejasvej, inden lysreguleringen skiftede til rødt.

For nu at tage dette eksempel: Havde der på Herredsvejen holdt en bilist for østgående afventende at kunne svinge mod nord ad Frejasvej, så ville der intet som helst uforsvarligt have været i at fuldføre venstresvingen, HVIS den venstresvingende havde iagttaget den modkørende sorte Mercedes godt 400 meter borte, og HVIS den sorte Mercedes havde kørt de 60 km/t., som er gældende, for så ville den venstresvingende have haft ca. 24 sekunder til at fuldføre venstresvingningen. HVIS man nu antager. at den sorte Mercedes ad Herredsvejen og fremme ved Frejasvej var oppe på 120-130 km/t., så ville den venstresvingende bilist kun have 11-12 sekunder til at fuldføre sin venstresvingning.

Lige præcis det her opstillede eksempel er en væsentlig årsag til mange af venstresvingsulykkerne i det nævnte kryds. En løsning kunne være stærekasser!

Publiceret 30 May 2019 17:00