"Alive-kirkens ledelsesstil er på ingen måde bygget på demokratiske værdier," skriver Jimmy Rasmussen. Foto: Martin Warming

DEBAT: "Dobbeltmoralsk at udelukke partier"

Jimmy Rasmussen, Ved Store Dyrehave 24, 2, Hillerød

Er det ikke en smule dobbeltmoralsk, når Alivekirken (Frikirken Hillerød) udelukker nogle partier, eksempelvis Nye Borgerlige, fra at deltage i et debatmøde i kirken med den begrundelse, at det skal være partier, som ”samler”, som kan deltage? Socialdemokratiet, Venstre og Radikale var, så vidt jeg ved, dem som deltog.

Et lille vink med en vognstang til kirkens medlemmer om, hvem ledelsen kan acceptere de stemmer på.

Alive-kirkens ledelsesstil er på ingen måde bygget på demokratiske værdier, men på en diktatorisk styreform, styret af præsten (fra Pinsebevægelsen) samt en ledelse, som består af dele af præstens familie samt gode venner, som ikke stiller spørgsmål, hvor betingelserne for at blive medlem betyder, at man ikke har stemmeret, med mindre der skal købes eller sælges ejendom, hvor man ikke må stille spørgsmål på menighedsmøder, hvor man ikke kan få udleveret kirkens vedtægter, med mindre man bliver medlem, hvor man ingen indflydelse har på økonomien, som består af bidrag fra kirkens medlemmer, hvor man ingen indflydelse har på beslutninger, som ellers skal træffes eksempelvis kirkens nye navn, logo, farve på kirkesalens loft samt kirkens tilhørsforhold til andre kirkelige regi.

Alive-kirken bestod oprindeligt af tre frikirkesamfund, Kristens Fællesskab, Pinsebevægelsen og senere Baptistkirken. I dag er det Pinsebevægelsen, som egenrådigt styrer kirkens medlemmer.

Trist, at det skal være sådan i en kirke, som ellers har et rigtig godt børnearbejde.

SVAR fra Frikirken Alive:

Det var en stor fornøjelse at lægge hus til valgarrangementet i søndags, hvor over 100 Hillerød-borgere deltog. Valgarrangementet var arrangeret af frikirkernes paraplyorganisation, FrikirkeNet, som havde inviteret politikerne og forestod debatten.

Som kirke vil vi gerne engageret os i samfundet og er en del af kirke- og civilsamfundet her i Hillerød. Derfor er vi engageret i en lang række lokale indsatser i samarbejde med andre kirker og lokale aktører. Det indebærer også, at der skal være styr på organisationen og gennemsigtighed. Derfor ligger blandt andet vores vedtægter fuldt tilgængelige på vores hjemmeside og på kirkeministeriets hjemmeside for anerkendte trossamfund.

Af vores vedtægter fremgår det, at der skal afholdes generalforsamling mindst én gang om året, og her er der en procedure med godkendelse af regnskab og ledelsens beretning og så videre, som vi kender det fra foreningslivet herhjemme.

Det er en glæde for os, at mange frivillige har lyst til at engagere sig i kirkens aktiviteter. Derfor er der forskellige grupper, der varetager forskellige områder. Nogle laver for eksempel en fantastisk børnekirke, mens andre står for kirkens farveudtryk.

Vi er taknemmelige for at være eet af de kirkelige udtryk i Hillerød, som mange vælger at komme til om søndagen. Men heldigvis er der også mange andre gode kirker i byen, som kan vælges, hvis man ønsker et lidt andet kirkeligt udtryk. Mangfoldigheden er en rigdom.

Venlig hilsen

Martin Lorenzen, præst i Alivekirken

Publiceret 26 May 2019 17:00