Den nye spildevandsplan bliver dårligere og meget dyrere for borgerne, mener Tue Tortzen fra Enhedslisten. Arkivfoto

"Når man ikke kan få sin vilje, så har man et standpunkt, til man tager et nyt. For derefter at vaske sine hænder," skriver Ole Nielsen, som valgte at nykloakere, inden politikerne gjorde det frivilligt. Arkivfoto

DEBAT: "Det var ikke frivilligt for mig at separatkloakere"

Borger Ole Nielsen, Skippermosen 18, 3400 Hillerød

Kommentarer til Tue Tortzens indlæg den 14. maj 2019.

Så ser jeg ”fugl Føniks” åbne Pandoras Æske. Når man ikke kan få sin vilje, så har man et standpunkt, til man tager et nyt. For derefter at vaske sine hænder.

Du og alle i byrådet har hele tiden vidst, fra første gang I vedtog, at Hillerød Øst skulle separatkloakeres, at der ville blive problemer vedrørende separatkloakering af spildevand/regnvand. Dette problem er du og alle blevet advaret mod gentagne gange. Jeg påtalte dette problem, da du var her på min matrikel, efter at jeg var blevet pålagt, for anden gang, dobbeltkloakering på min matrikel vedrørende Hillerød Øst og valgte derfor at nykloakere totalt.

Byrådet besluttede at stoppe separatkloakering vedrørende Hillerød Øst kort før kommunevalget.

Byrådet har nu vedtaget at gøre det frivilligt, om man vil separatkloakere.

Den mulighed fik jeg ikke. Kommunen har ikke gjort deres del færdigt vedrørende min matrikel mod Prinsens Vænge, så jeg fik min påske til at gå med at spule ophobning af slam videre ud af kloakrørerne og valgte derfor, nu for anden gang, at anlægge en ny speed brønd, som nu kan spules med forbrugsvand. Og har nu måttet konstatere at trods komplet nyanlagte kloaker, at mit problem jo ikke er løst, før kommunen gør sin del færdig og rottesikre deres del af kloakken.

Du, Tue Tortzen, burde også nok advare kommende matrikler, der skal separatkloakeres i tiden frem også vil få problemer med ophobning af slam i deres spildevandsrør, hvis de fraseparerer regnvand fra deres spildevandsrør.

Tue Tortzen, her er også kun borgerne til at betale.

Kære medborgere, pas på, hvis I laver aftaler om separatkloakering fremover.

Det kan hurtigt blive problemfyldt og meget dyrt, for slet ikke at tale om at kommunikere og koordinere med de forskellige instanser.

Publiceret 26 May 2019 19:00