Samarbejdet mellem S og V i Hillerød byråd har

"Vi skal kunne føle os trygge ved, at livet kan leves også de sidste år i livet. Derfor er det vigtigt, at der er medarbejdere nok til at skabe rammer om de ældre svage medmennesker," skriver Christina Thorholm fra Radikale Venstre. Pressefoto

DEBAT: Livet skal kunne leves - også sidst i livet

Christina Thorholm (R), byrådsmedlem i Hillerød og folketingskandidat

Ældredebatten fylder ikke meget i valgkampen, men det er et vigtigt område.

Vi skal kunne føle os trygge ved, at livet kan leves også de sidste år i livet. Derfor er det vigtigt, at der er medarbejdere nok til at skabe rammer om de ældre svage medmennesker.

De årlige besparelser, som mange kommuner har været presset til, har betydning for, hvor mange medarbejdere, der er per ældre medborgere - Elastikken kan strækkes, men der er ikke elastik i metermål.

Mange medarbejdere i ældreplejen giver udtryk for, at strammes der mere, har det den betydning, at der mest bliver tid til pleje, hvorimod tiden til aktivitet eller holde i hånd næsten ikke eksisterer.

Mit indtryk som udvalgsformand fra mine mange besøg på plejecentrene i Hillerød Kommune er, at medarbejderne gør sig meget umage med at give sig tid til det enkelte menneske. Men der er for mig ingen tvivl om, at de i løbet af en arbejdsdag har meget travlt med at nå rundt om alle de mennesker, de skal yde omsorg og pleje.

Vi skal kunne føle os trygge ved, at livet kan leves også de sidste år i livet. Derfor er det vigtigt, at der er medarbejdere nok til at skabe rammer om de ældre svage medmennesker

Det er vigtig at fortælle hinanden hvilke ambitioner, vi har, for vi kan ikke være bekendt at give vores ældre medmennesker et liv på 3. klasse.

Jeg mener, at vi skal have mulighed for et ældreliv, hvor livet kan leves med nogle af de interesser, som er vigtige for os, selv om kroppen måske bliver svækket.

Kommunernes opgave bliver større og større, fordi vi har en stigende ældrebefolkning.

Kommunens medarbejdere står for plejen og omsorgen, når borgeren bliver udskrevet fra hospitalet - ofte efter få timers indlæggelse.

Jeg kæmper for, at sygeplejerskerne i kommunerne får lov til at bruge deres faglighed i højere grad til at undersøge, hvad patienten fejler, for det må de desværre ikke i dag.

Det betyder, at alt for mange ældre indlægges og udskrives alt for hurtigt.

Livet skal kunne leves - også sidst i livet.

Publiceret 24 May 2019 14:00