"Der er truffet store beslutninger, som er til skade for miljøet de seneste år," skriver Tue Tortzen (Enhedslisten). Arkivfoto: Claus Beyer

DEBAT: Bedre klimaindsats

Af Tue Tortzen, byrådsmedlem Enhedslisten, Slettebakken 1, Hillerød

I sidste uge har der et velbesøgt møde på Rådhuset om kommunens indsats for et bedre klima.

Der skal nu udarbejdes en klimaplan, som også skal få borgerne til at leve mere klimavenligt. Det er glimrende, og der er mange gode mål at arbejde med.

Gennem tiden er der gjort mange forsøg på at at gavne miljøet.

Der skal nu udarbejdes en klimaplan, som også skal få borgerne til at leve mere klimavenligt. Det er glimrende, og der er mange gode mål at arbejde med

Lad mig nævne tre :

I en årrække blev der afsat 25 millioner om året til at energiforbedre kommunale bygninger, isolering, nye vinduer, pærer-ventilation-pumper. Investeringer som tjener sig ind igen, fordi vi sparer på strøm og varme. Desværre er der de senere år kun afsat 10 millioner om året, selvom der er masser af opgaver .

Vi kortlagde hele kommunens undergrund for at undersøge, om der er varmt vand at hente op til fjernvarme (geotermi). Det er der, men desværre er vi ikke kommet i gang på grund af en flertalsbeslutning i forsyningen/byrådet.

Vi gik i gang med at lave en spildevandsplan, som skilte regnvandet fra spildevandet (separatkloakering), så der ikke kommer spildevand i åer og søer, når det regner meget. Den blev desværre ændret, så der fortsat udledes store mængder forurenet vand til naturen.

Der er truffet store beslutninger, som er til skade for miljøet de seneste år.

Det er fint med en ny klimaplan, men de nævnte tre opgaver er de 'tungeste', hvad angår co2-udledning og forurening, så de bør komme med i klimaplanen. Bedre sent end aldrig.

Publiceret 24 May 2019 16:00