Mere asfalt er lig med flere biler, skriver Michael Liesk.

Mere asfalt er lig med flere biler, skriver Michael Liesk.

DEBAT: Nej til ring 5 - ja til kollektive løsninger

Michael Liesk (SF), Humlehaven 16, 3400 Hillerød

Til vælgermødet i Hillerød Golfklub var der stor bekymring for, hvordan den nye bydel Favrholm kommer til at påvirke området. Og forståeligt. Klubben ligger smukt.

På valgmødet her og siden hen til vælgermødet i Ninas Naturcafé kom der fokus på Ring 5.

Mere asfalt ødelægger naturen i Nordsjælland, fjerner livskvaliteten for støjplagede borgere og skaber flere bilkøer. Derfor er det kortsigtet kun at tænke i asfalt

Til vælgermødet i golfklubben svarede Anna Libak fra V, at Ring 5 kommer: "Det handler bare om at begrænse skaderne." Helt den samme holdning gav Anna Libak dog ikke udtryk for i Naturcafeen, hvor modstanden mod Ring 5 var stor.

Vi er frustrerede, når vi sidder i bilkøen. Derfor har løfter om udvidelser af vejene også god vind i sejlene.

Der er flere gode grunde til at udvide Hillerød- og Frederikssund-motorvejene. Den vigtigste er sikkerheden på disse strækninger - kan den ikke gøres billigere ved en ekstra vejbane og et autoværn i midten?

Stensikkert er det dog, at om få år vil den indhentede tidsgevinst være tabt på grund af flere biler på vejene. Mere asfalt er lig med flere biler.

Så kommer den sydlige Ring 5, og når den er fyldt, så lur mig, om ikke presset på den nordlige Ring 5 kommer.

Får vi Ring 5, er det lige rundt om Farum og Allerød, og selv Tokkekøb Hegn med det gamle kulturlandskab vil blive ramt.

Mere asfalt ødelægger naturen i Nordsjælland, fjerner livskvaliteten for støjplagede borgere og skaber flere bilkøer. Derfor er det kortsigtet kun at tænke i asfalt.

Så kommer den sydlige Ring 5, og når den er fyldt, så lur mig, om ikke presset på den nordlige Ring 5 kommer.

Kommunale besparelser har fjernet mange busser, og den kollektive trafik er blevet udsultet. De mange aflysninger grundet tekniske fejl og nedslidt materiel har stor betydning for, hvilket transportmiddel man vælger. Uden busruter tvinges pendlerne over i biler, og køerne vokser.

At investere i kollektiv trafik er ikke en kamp mod bilen. Lokalbanerne kan sammen med S-togene og en bedre bus-betjening af yderområderne blive et yderst stærkt kort for Nordsjælland og vores natur og klima.

Publiceret 14 May 2019 18:00