"I det hele taget er det skamfuldt, at skatteborgernes penge forvaltes så dårligt, at de svage og udsatte endnu engang skal lægge krop og helbred til," skriver Pia Lenau. Arkivfoto

DEBAT: Mindre velfærd i Hillerød Kommune, kære borgmester

Pia Lenau, Løngangsgade 17A, Hillerød

Vi nærmer os et folketingsvalg, men ikke kommunalt valg. Om vi så gerne vil udskifte nogle i byrådet, er det ikke nu.

Vores borgmester undskylder, ja du læste rigtigt, Kirsten Jensen undskylder og forklarer, at grunden til, at vi har sparetider og smalhans, mildt sagt, i kommunale institutioner, hjemmepleje og ældre- og handicapomsorg, er, fordi der ikke er blevet taget højde for befolkningstilvækst.

Ja, artiklen kom her i lokalavisen medio marts.

Kære Kirsten Jensen, mage til tynd kop te, og, undskyld jeg siger det, hykleri, skal vi lede længe efter.

Vi bygger løs i Hillerød Kommune. Og det er boliger. Mange nye bebyggelser er flyttet ind i de senere år, og mange boliger bygges pt., og andre er på tegnebrættet og godkendte af byrådet.

Hvis jeg ikke tager meget fejl, er det skatteborgere, der er flyttet her til kommunen og ind i de nye boliger, og endnu flere forventes til de planlagte bebyggelser. Med mindre alle er på overførselsindkomst, hvilket er urealistisk, er det en pæn sjat i kommunens skattekasse, der her er tilført.

Men nej, Kirsten Jensen havde ikke regnet med befolkningstilvækst.

Hallo? Nye boliger, godkendt byggerier og opførsler allerede i gang. Dermed flere skatteborgere og en kommunekasse der vokser. Men nej, vores velfærdsudgifter ligger 82 kr. pr. borger UNDER landsgennemsnittet, hvis jeg husker tallet rigtigt.

Dvs. vi har ingen velfærd at tilbyde børnene, de ældre og de handicappede? Kun sparekrav ? Ja, det ses jo tydeligt på daginstitutionsnormeringer, nedskæringer i ældreomsorg og seneste skamfuldt tilsidesættelse af de handicappede børn og deres familier.

I det hele taget er det skamfuldt, at skatteborgernes penge forvaltes så dårligt, at de svage og udsatte endnu engang skal lægge krop og helbred til.

Jeg synes, vi skal huske, hvordan kommunalpolitik forvaltes, når vi sætter vores kryds til det kommende FV19. Og så er vi ikke engang begyndt at snakke klimakrise.

Svar fra Kirsten Jensen, borgmester:

Det kommer ikke bag på os, at vi bliver flere borgere, og økonomien tilpasses hvor mange vi er. Nogle gange automatisk og andre gange efter konkrete vurderinger, nogle gange med en lille forsinkelse.

Vi har prognoser, som naturligvis kan påvirkes, hvis lejligheder eller huse ikke står indflytningsklar så hurtigt som beregnet.

Vi regulerer vores budget for f.eks. ældrepleje, hjælpemidler, tandpleje, dagtilbud og skoleområdet efter byrådets befolkningsprognose, og vores skattegrundlag lægger vi også ind i budgettet efter vores befolkningsprognose.

På nogle områder regulerer vi ikke automatisk. Der drøfter byrådet konsekvenserne af befolkningsudviklingen for servicen og beslutter, hvad der skal lægges ind i budgettet.

Som forberedelse til de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen vil Hillerød Kommune gøre opmærksom på, at kommuner som vores med større befolkningsvækst end landsgennemsnittet kan have behov for at kunne flere penge på service og anlæg.

Publiceret 16 April 2019 13:00