Mød op til lokale valgmøder og hør vores lokale kandidater: Mai Villadsen og Øjvind Vilsholm til folketinget og Nikolaj Willumsen til EU valget, lyder det fra Enhedslisten. Arkivfoto: Lars Scmidt

Mød op til lokale valgmøder og hør vores lokale kandidater: Mai Villadsen og Øjvind Vilsholm til folketinget og Nikolaj Willumsen til EU valget, lyder det fra Enhedslisten. Arkivfoto: Lars Scmidt

DEBAT: "Vi glæder os, til valget kommer"

Johnny Christiansen, Maltevang 17, Hillerød

Enhedslisten i Hillerød har på generalforsamling drøftet den aktuelle politiske situation og vedtaget følgende; Tiden råber på modstand. Klimakrisen benægtes eller mødes med alt for svage og alt for sene svar! Kollektive og sociale rettigheder udhules. Velfærden udhules. Fattigdommen vokser. Banker og chefer tjener kassen. Der er fortsat ikke køns-ligestilling med lige løn og indflydelse. Retssikkerhed udhules, og menneskerettigheder ønskes fjernet.

Og Enhedslisten vil gøre noget ved det. Vi kommer med gennemarbejdede og fremadrettede forslag: Det gælder banker og hvidvask. Det gælder Miljøplan 2030. Det gælder modstanden mod sociale nedskæringer. Det gælder kampen for lige rettigheder og løn for kvinder og mænd. Det gælder kampen mod seksuelle overgreb. Det gælder kampen mod racisme og fremmedhad. De store linjer.

Vi ser samme kampe i Europa, hvor folk med forringede levevilkår gør oprør. De medfører racisme og nationalisme, men også en styrket venstrefløj. Vi indgår her i samarbejde på tværs af grænserne i kamp for social retfærdighed, miljø og klima. Vær med! Mød op til lokale valgmøder og hør vores lokale kandidater: Mai Villadsen og Øjvind Vilsholm til folketinget og Nikolaj Willumsen til EU valget. Skriv til hillerod@enhedslisten.dk for flere oplysninger, eller hvis du vil deltage i kampen.

Vi glæder os til at komme ud og møde folk og udbrede kendskabet til vores politik!

Publiceret 25 March 2019 16:00