"Vi må erkende, at flere af de dialoger er løbet en smule ud i sandet. Det, vi så som løsninger, har langt fra altid virket for familierne," skriver Øzgen Yücel. Arkivfoto

DEBAT: Dialog skal afføde tillid

Øzgen Yücel (V), formand for Udvalget for borgerinvolvering

Hvad gør man, når dialog ikke skaber tillid? Og hvordan understøtter man, som Borgerinvolveringsudvalg, en dialog, hvor borgerne føler sig trygge og hørt, selvom afgørelser ikke nødvendigvis bliver lavet om? Som overskriften indikerer, så skulle dialog helst afføde tillid – og Hillerød Kommune har igennem de sidste måneder haft en dialog med familier med børn med handicap.

Vi skal understøtte disse grupper borgere, som i særlig grad har brug for, at deres kommune er der for dem. Vores indsatser skal få familierne til at føle sig trygge, og vores dialog skal tydeliggøre de mekanismer, der ligger til grund for de afgørelser, som kommunen har truffet. Det er ikke altid, at de trufne afgørelser kan omgøres, men borgerne har krav på en forklaring, der bedre kan få dem til at forstå mekanismerne i afgørelserne, og hvad kommunens medarbejdere har lagt vægt på – baseret på deres faglighed.

Desværre ligger svaret ikke altid lige for. Vi har i den sidste tid fulgt meget op på familier med handicappede børn, som har henvendt sig til kommunen. Samtidig er der kommunikeret gennem stort set alle tænkelige medier. Vi har også i mange tilfælde inviteret disse familier til dialogmøde med kommunen.

Vi må erkende, at flere af de dialoger er løbet en smule ud i sandet. Det, vi så som løsninger, har langt fra altid virket for familierne.

Vi er nu derfor i gang med at undersøge, hvorledes vi som kommune kan inddrage borgerne endnu bedre i egen sag. Hvordan vi som borgerinvolveringsudvalg endnu bedre kan understøtte den konstruktive dialog og medinvolvering af borgerne.

Også selvom dialogen en gang imellem tager en omvej igennem de sociale medier. Vi er i fuld gang med at tage denne udfordring op - til gavn for både de udsatte familier og Hillerød Kommune.

Publiceret 10 February 2019 19:00