De debatter, vi har her i vores land, foregår i massemedierne og ikke blandt almindelige borgere, skriver Preben Eriksen. Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Barn med handicap i Hillerød kommunes forvaltninger

Elizabeth Christensen, Kildedalen 66, 3400 Hillerød

Alle forældre er naturligvis interesserede i, at deres handicappede barn opnår bedst mulige betingelser for et godt liv. På den økonomisk bedst forsvarlige måde for kommunens økonomi. Men så ophører forståelsen fra min side.

Får barnet det rigtige specialskoletilbud, men på vilkår og betingelser, der slet ikke passer med barnets evner, bliver barnet syg igen af forkert behandling. Fordi forvaltningen blander sig og vil bestemme over, hvor hurtigt et stressnedbrudt barn skal kunne være fuld tid i et dyrt skoletilbud efter at have ventet i knapt et år. Progression. Det hænger direkte sammen med en politisk beslutning om at spare i udgifterne på tabt arbejdsfortjeneste og aflastningstilbud efter Deloitte-rapporten 2017.

Når der ikke lyttes til fagspecialist/psykiater erklæringer og udtalelser om, hvordan genopbygning af barnet skal ske, men træffer beslutninger ud fra et økonomisk perspektiv, ødelægger forvaltningen arbejdet med barnet gang på gang, og så bliver det meget dyrere i den sidste ende. En kortsigtet økonomisk beslutning, der skader i det lange løb hos både barnet, familien og kommunens økonomi.

Det handler ikke udelukkende om skoletilbud, men så meget andet støtte, der er behov for fx. tabt arbejdsfortjeneste, aflastningstilbud, merudgifter og hjælpemidler. Ulovlig afgørelse om nedsættelse eller bortfald af tabt arbejdsfortjeneste, når betingelserne ikke er til stede, fordi Forvaltningen vil tvinge noget igennem hos barnet, det ikke KAN pga. handicappet.

Familien har brug for at blive lyttet til og hjulpet. At forældrenes ord tages for gode varer. At forvaltningen lytter til fagspecialisterne og ikke primært budgettet i den enkelte afdeling i kommunen.

Hillerød Posten har forelagt læserbrevene for borgmester Kirsten Jensen.

Kirsten Jensen skriver i en kommentar:

"Jeg læser, lytter til og taler med borgerne i de mange møder, vi har holdt og har aftalt at holde. Vi er kun interesserede i et godt samarbejde, og har intet ønske om sager, som er gået i hårdknude. Hvis de gør det alligevel, er vi interesserede i at få dem løst. Vi skal lære, hvor vi kan gøre tingene anderledes eller bedre. Vi har mange sager igennem vores familieafdeling og i langt de fleste tilfælde forløber samarbejdet godt. Der hvor det ikke går, som alle parter ønsker, skal vi naturligvis se på, hvad vores andel i f.eks. mangelfuld kommunikation er.

Vi kan ikke kommentere enkeltsager. Det er forbudt, og det kan naturligvis ikke være anderledes. De samtaler og eventuelle konflikter, borgere kan have med kommunen, skal borgeren være helt sikker på er tavshedsbelagt, og dem må og skal en kommune aldrig kommentere i pressen".

Publiceret 08 February 2019 15:00