"Det er absolut nødvendigt at få prioriteret den øgede trafikbelastning, for ellers ender det galt," skriver Elisabeth Stieper Tofte, bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance. Pressefoto

DEBAT: "Trafikbelastningen bliver kun værre, hvis ikke det prioriteres"

Elisabeth Stieper Tofte, bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance, Favrholmvænget 100, Hillerød

Det er dejligt at se, at der er gang i byggeprojekterne i Hillerød. Frederiksbro er endeligt i gang. Nye boliger på både Slangerupgade, Milnersvej og Helsingørsgade ligger nærmest i kø for at blive behandlet via ændrede lokalplaner. Der er udbygningen af Favrholm-området og ikke at forglemme hotellet på Markedspladsen. Der er givetvis flere, jeg ikke er bekendt med, der er tale om ganske mange nye borgere og forhåbentligt arbejdspladser.

Vi mangler endnu at se ordentligt udarbejdede trafikale løsninger og at få truffet de sværere, men nødvendige trafikale beslutninger, og nej, en mindre trafikal justering i den enkelte lokalplan er ikke tilstrækkeligt

Mit spørgsmål er ”Hvordan har By og Miljø planlagt at håndtere den yderligere trafikkaos, der kommer?” Her tænker jeg på det yderligere trafikkaos, vi borgere dagligt rammes af, når vi skal tværs gennem Hillerød, ind til centrum eller til og fra Hillerød station? Det er kaotisk nok, som det er.

De sidste adskillige år har de trafikale diskussioner og frustrationer bølget frem og tilbage i byrådet. Der er kommet forskellige løsningsforslag, uden der er kommet noget langtidsholdbart på bordet eller truffet nogle konkrete beslutninger. Det hele er endt i en omgang rodet ping-pong mellem partierne i byrådet.

Vi mangler endnu at se ordentligt udarbejdede trafikale løsninger og at få truffet de sværere, men nødvendige trafikale beslutninger, og nej, en mindre trafikal justering i den enkelte lokalplan er ikke tilstrækkeligt.

Nu har det nye byråd haft staven i et år, men de trafikale problemer har stadig ikke fået den nødvendige fokus. Ved budgetforhandlingerne i 2018 blev der ikke direkte afsat de beløb, som er nødvendige for at udarbejde trafikale analyser og træffe de beslutninger, som blev lovet af flere omgange under kommunalvalget af både Venstre og Socialdemokratiet.

Nu har det nye byråd haft staven i et år, men de trafikale problemer har stadig ikke fået den nødvendige fokus

Jeg og Liberal Alliance er godt klar over at forholde sig til alle byggeprojekterne, men det er absolut nødvendigt at få prioriteret den øgede trafikbelastning, for ellers ender det galt.

Publiceret 08 January 2019 14:00