Særligt stien under Hillerødvejen ved Nødebovej har været ramt af en række uforudsete problemer, som har medført merudgifter. Foto: Martin Warming

"For mig lyder det uforståeligt, at et projekt kan gennemføres uden en forudgående bevilling," skriver Hans Peder Kristensen. Foto: Martin Warming

DEBAT: "Budgetoverskridelse igen-igen"

Hans Peder Kristensen, Fredensborgvej 47, Hillerød

I Hillerød Posten 25/12 2018 omtales en budgetoverskridelse på et tocifret millionbeløb.

Sagen blev behandlet på byrådsmødet 19. december, og af Hillerød Posten fremgår det, at borgmesteren ikke lagde fingrene imellem, da hun opsummerede, hvad der er sket i sagen. Herunder fremgår det, at der er tale om et anlægsbudget ”der delvis har manglet byrådets bevilling”. For mig lyder det uforståeligt, at et projekt kan gennemføres uden en forudgående bevilling.

Desuden nævner borgmesteren, at overskridelsen af budgettet har gjort forvaltningen ”meget aktiv og opsøgende i forhold til at modgå, at noget lignende sker igen”. Hvad betyder det konkret?

Det havde måske været mere hensigtsmæssigt, såfremt forvaltningen havde været aktiv forud for og under projektets udførelse.

Endelig udtaler borgmesteren, at der er en stor sag økonomisk, ”men det er heldigvis en enkelt sag”.

Ak – ja, det er som borgmesteren udtrykker en enkelt sag, ligesom det er tilfældet med alle de andre af kommunens projekter, der også hver for sig er enkeltsager.

Er det mangel på kvalificerede medarbejdere i forvaltningen, eller er der for mange ansatte, så ingen påtager sig det nødvendige ledelsesansvar?

Jeg skal ikke bestride kommunalbestyrelsens kompetence, men for en almindelig skatteborger forekommer beslutningen om stiunderføringen under Fredensborgvej – som antagelig er hovedårsagen til budgetoverskridelsen – som grænsende til det absurde.

Ca. 1 km nærmere Hillerød krydser skoleelever fra Johannesskolen Fredensborgvej, uden store anlægsudgifter.

Sluttelig kan jeg nævne andre væsentligt billigere løsninger end den af kommunalbestyrelsen trufne. F.eks.

- en bro for cyklisterne over Fredensborgvej

- lysreguleringsanlæg

- en rundkørsel for enden af Nødebovej.

Alle de problemer, som projektet har været ramt af burde vel egentlig have været forudset og derfor inkorporeret i projektets budget – og mest af alt forekommer borgmesterens udtalelser som et hold-kæft-bolsje til kommunens borgere.

Publiceret 07 January 2019 13:00