Regionsrådet vil tættere på elevfordelingen på gymnasierne i Region Hovedstaden. Arkivfoto: Martin Warming

Regionsrådet vil tættere på elevfordelingen på gymnasierne i Region Hovedstaden. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: Regionsrådet vil sikre dialog med gymnasierne

Af regionsrådsmedlemmer i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (A) og Peter Frederiksen (V)

Fordelingen af de elever, der søger ind på gymnasierne i Region Hovedstaden, er en kompleks opgave. Regionsrådet er enigt om, at vi ønsker at komme tættere på elevfordelingen. Derfor har regionsrådet i netop har besluttet, at indsætte medlemmer af erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget i de fordelingsudvalg, der har ansvaret for elevfordelingen til stx og hf. Det sker for at presse på for et stærkt samarbejde og løfte arbejdet ud i offentligheden.

Vi ved, at der i de kommende år vil være flere udfordringer, når det gælder kapaciteten på stx i Region Hovedstaden. Der bliver flere elever til stx i København, mens der bliver færre elever til stx i Nordsjælland og på Vestegnen. Det er netop blevet afdækket i en analyse af den tværgående kapacitet og forventede søgning til stx, hf, hhx, htx og eux frem mod 2030, som Epinion har udarbejdet for Region Hovedstaden. Analysen viser også, at vi kan forvente, at de unge fremover kommer til at ændre deres søgning til ungdomsuddannelserne – færre vil søge stx, mens flere vil søge de andre gymnasiale uddannelser og eux. Udviklingen kommer til at udfordre elevgrundlaget for nogle af gymnasierne i Nordsjælland og på Vestegnen.

Et af regionsrådets værktøjer i styringen af kapaciteten på stx og hf er, at vi kan indstille til Undervisningsministeren, at hun fastlægger, hvor mange elever, et alment gymnasium kan optage ved at lægge loft over kapaciteten. Men i Region Hovedstaden søger eleverne på kryds og tværs af fordelingsudvalg og ungdomsuddannelser, og det er derfor vanskeligt at forudsige, hvordan effekten af et kapacitetsloft bliver. Så længe regionsrådet ikke kan påvirke kapaciteten på de private gymnasier og på erhvervsgymnasierne, er det yderst vanskeligt at sikre uddannelsesdækningen. Men vi håber, at vi kan øge samarbejdet mellem gymnasierne ved at indtage en aktiv, dialogsøgende rolle i de fire fordelingsudvalg.

Publiceret 21 December 2018 14:00