De debatter, vi har her i vores land, foregår i massemedierne og ikke blandt almindelige borgere, skriver Preben Eriksen. Arkivfoto

De debatter, vi har her i vores land, foregår i massemedierne og ikke blandt almindelige borgere, skriver Preben Eriksen. Arkivfoto

DEBAT: Hvorfor er en offentlig debat bare varm luft?

Preben Eriksen, Østervang 65, 2 sal tv., Hillerød

Hr. Tortzen (Tue Tortzen, byrådsmedlem for Enhedslisten, red.) efterlyser en offentlig debat vedrørende geotermi. Jeg har svært ved at se, at en offentlig debat kan ændre noget på omtalte beslutning sådan rent demokratisk.

Hvad forstår man ved en offentlig debat? De debatter, vi har her i vores land, foregår i massemedierne og ikke blandt almindelige borgere. Langt de fleste mennesker i dag interesserer sig i den grad ikke for politik. Dette er noget, der foregår medierne imellem. Altså en ganske lille klike i samfundet.

"Folket er ikke idealister. Folket er et barn. Så længe folket får deres mad og legetøj, så siger man ikke imod". Dette var Gustav Hvids viise ord i filmen "Livsens ondskab". Dette mener jeg helt alvorligt også er aktuelt i dag.

Jeg mener, at det er medierne, "Den fjerde statsmagt", der styrer slagets gang. Engang var det kirken - præsterne der fortalte borgerne, hvad de skulle mene. Men denne magt er nu overladt til medierne, "Den fjerde statsmagt".

Og aldrig før har vi borgere haft så meget legetøj og gået så meget til truet som i dag. Til gengæld har vi heller ikke trang til at stritte imod. Det er meget nemmere at sige pænt ja til det hele.

Publiceret 14 December 2018 13:00