Hillerød Kommune står til at betale millioner af kroner tilbage til borgere, som selv har betalt for deres akutstueophold, skriver Konservatives Bente Claudi. Pressefoto

Hillerød Kommune står til at betale millioner af kroner tilbage til borgere, som selv har betalt for deres akutstueophold, skriver Konservatives Bente Claudi. Pressefoto

DEBAT: Konservative: Nej, naturligvis skal syge borgere ikke betale

Bente Claudi, Byrådsmedlem (Konservative)

Jeg glæder mig over ministerens klare udmelding – borgere skal ikke betale for ophold på Akutstuer/midlertidige pladser.

Sagen er, at borgere, der blev udskrevet fra hospitalet og overført til Akutstuer, hidtil er blevet opkrævet for kost, rengøring, medicin og tøjvask osv. Kr. 151,00 per dag.

Det er ikke rimeligt.

Det lyder måske ikke af meget, men på en almindelig folkepension, er det et stort beløb. Særligt, når man samtidigt skal betal sin almindelige husleje osv….

Var borgeren ikke blevet udskrevet- skulle der ikke betales noget.

Det er en sag, jeg har rejst over for borgmesteren den 13. juli , og hun svarede efterfølgende ved at bekræfte, at sådan forholdt det sig.

Samlede egenbetaling i 2017 for de midlertidige pladser er 1.8 mio.- og vedrører ca. 400 borgere.

Med kammeradvokatens afgørelse og ministerens udmelding er sagen 100 % klar. Hillerød kommune skal tilbagebetale de ulovligt opkrævede beløb, helt tilbage fra man begyndte den ”ulovlige” praksis.

Jeg vil naturligvis fortsat følge sagen op.

Bente Claudi, byrådsmedlem (Konservative)

Svar fra Kirsten Jensen, borgmester (Socialdemokratiet):

Vi kan endnu ikke sige om, eller hvor meget, vi skal betale tilbage. KL (Kommunernes Landsforening, red.) taler med Sundhedsministeriet om konsekvenserne af Kammeradvokatens vurdering, herunder spørgsmålet om tilbagebetaling, fordi KL ikke er enig i vurderingen fra advokaterne.

Kammeradvokatens afgørelse handler om akutpladser. Det skal derfor også afklares, hvad Kammeradvokatens definition af akutpladser er.

Kirsten Jensen, borgmester

Publiceret 10 December 2018 18:00