Med disse beboertætte bebyggelser hvordan løser man så trafikproblemerne i Hillerød midtby, spørger Carsten Primdahl Lorentsen. Arkivfoto

Med disse beboertætte bebyggelser hvordan løser man så trafikproblemerne i Hillerød midtby, spørger Carsten Primdahl Lorentsen. Arkivfoto

DEBAT: Regionshovedstaden Hillerøds arkitekturpolitik

Carsten Primdahl Lorentsen, Plantagevej 19, Fredensborg

I et læserindlæg den 27. november omtaler borgmester Kirsten Jensen, Dan Riise (V)og direktør i kommunen Lars Mørk et afholdt inspirationsmøde for borgere angående Hillerød kommunes arkitekturpolitik. Det er prisværdigt, at der har været taget initiativ til det, og at Hillerød kommunes arkitekturpolitik nu kommer på dagsordnen og bliver synliggjort. Det har hidtil været en stærk mangel.

Fælles for disse tre nybyggerier er, at de ligger klods op af fortovskanten med indsyn i lejlighederne og på stærkt trafikerede gader med luftforurening. Er det god arkitekturpolitik?

Alene det at en kapitalstærk ejer som Goldschmidt var ved at få sin vilje igennem med Møllebrogrunden over for en rådvild forvaltning og et rådvildt byråd vidner om det. Højhusbyggeriet ville have ødelagt udsynet til kulturarven - Frederiksborg Slot. Højhuse er åbenbart sidste byggemode. Og hvad med det fejlslagne Gallerierne, her var før bevaringsværdige huse?

Hillerød bys arkitektur er under pres. Vi ser det ved det voldsomt massive byggeri ved Søndre Jernbanevej og Vibekevej - nabo til Stationens smukke bygning, byggeriet på Nordre Jernbanevej hvor en lang massiv betonbygning beklædt med mursten fuldkommen lukker gaden af for lys og luft og på samme måde med Stauns hjørne ved Østergade. Det sidste sted kunne der passende have været anlagt et grønt anlæg.

Fælles for disse tre nybyggerier er, at de ligger klods op af fortovskanten med indsyn i lejlighederne og på stærkt trafikerede gader med luftforurening. Er det god arkitekturpolitik?

Hillerød bys arkitektur er under pres

Med disse beboertætte bebyggelser hvordan løser man så trafikproblemerne i Hillerød midtby? Hvor er planlægningen? Hvor er cykelstien omkring krydset ved Helsingørsgade, Østergade og Nordre Jernbanevej? Her er livsfarligt at cykle i myldretiden. Hvorfor eksproprierede kommunen ikke en del af Stauns hjørne ved Østergade inden byggeriet, for at regulere krydset og samtidig give plads til cykler i krydset? Og hvordan skal politiet i fremtiden komme igennem den smalle Østergade i myldretiden?

Med rette må man spørge angående Hillerød: Hvad er en god by og et godt byrum? Hidtil har politikerne været meget rådvilde. Og hvor er stadsarkitekten, som kunne sætte hælen i over for anmassende bygherrer og samtidig give byrådet en ordentlig langsigtet vejledning?

Publiceret 08 December 2018 15:00