Oprethold flisordningen - eventuelt med reduktion i antal storskraldsafhentninger, skriver Kathe Rosenkvist. Arkivfoto

Forslaget om nedlæggelse af den kollektive ordning med at fjerne haveaffald er sektortænkning af værste uigennemtænkte skuffe, skriver Søren Pedersen. Arkivfoto

DEBAT: Haveaffald - endnu engang

Søren Pedersen, Ved Skoven 13, Nødebo

Hvad er det, der sker i Hillerød? Forslaget om nedlæggelse af den kollektive ordning med at fjerne haveaffald er sektortænkning af værste uigennemtænkte skuffe.

Det er som om, det er glemt, at kommunen er en forening, vi alle er tvunget til at være medlem af, som så til gengæld skal varetage stedets og borgernes interesser og løse de fælles behov bedst muligt.

I stedet for en kollektiv ordning, hvor kommunen i fællesskabets interesser samler haveaffald sammen, vil kommunen spare et beløb og dermed sende en sværm af trailere halvvejs ud til Lynge (her fra Nødebo) for at aflevere sit affald.

Jo, og det er selvfølgelig kun dem, der har eller kan skaffe sig en bil med krog og så en trailer selvfølgelig. Andre må møje deres bil til og køre mange gange. Og så er der endelig dem, som finder en dag med lidt vind og brænder affaldet af i haven, som man gjorde i gamle dage. Men det er ikke særligt populært blandt naboer og vist heller ikke helt lovligt.

Det er selvfølgelig kun dem, der har eller kan skaffe sig en bil med krog og så en trailer selvfølgelig. Andre må møje deres bil til og køre mange gange. Og så er der endelig dem, som finder en dag med lidt vind og brænder affaldet af i haven, som man gjorde i gamle dage. Men det er ikke særligt populært blandt naboer og vist heller ikke helt lovligt

Hvordan ser den samlede økonomiske og miljømæssige vurdering ud, hvis man vælger at fjerne den kollektive løsning på haveaffaldet? Ikke kun regnskabet inden for en eller anden kommunekasse alene, men med den ulempe man lægger over på borgerne, den øgede belastning af klima og miljø alternative løsninger medfører?

Kommunen er temmelig nidkær, når de formulerer klima- og miljøkrav til os borger i fx en lokalplan, som tvinger os til rimelige store investeringer, hvis man vil udvikle sin ejendom. Disse rimelige og fornuftige krav må omvendt også gælder, når kommunen skal løse borgernes fælles problemer.

Kommunen er kendt for ikke at mangle chefer. De må da mødes en engang i mellem og gi’ hinanden sparring på, hvad de har gang i. Ellers må der fra politisk hold slås i bordet og luges ud i de mest dumme tiltag.

Publiceret 03 December 2018 14:00