Den nye spildevandsplan bliver dårligere og meget dyrere for borgerne, mener Tue Tortzen fra Enhedslisten. Arkivfoto

Den nye spildevandsplan bliver dårligere og meget dyrere for borgerne, mener Tue Tortzen fra Enhedslisten. Arkivfoto

DEBAT: Forkert brug af borgernes penge

Tue Tortzen, byrådsmedlem Enhedslisten (Ø)

Spildevandsplanen er lavet om, så ønsket om at spare nogle grundejere for udgifter er det vigtigste.

De tekniske forhold - altså hvad der er nødvendigt for at undgå at få forurenet spildevand i søer og åer - er ikke længere det vigtigste.

Så er det klart, at planen bliver dårligere og meget dyrere for borgerne.

Alle, som har forstand på det, ved, at det senere bliver nødvendigt at adskille regnvandet fra private grunde også. Derfor planlægges det at indføre regnvandsstik til de ejendomme, som ikke tilsluttes i første omgang, så de er klar til den dag, kommunen får besked fra miljøministeriet om at stoppe forureningen.

Mon ikke det er billigere for alle parter at udføre hele arbejdet på en gang frem for at hente gravemaskiner og lave byggerod to eller mange gange ?

I den tidligere plan ville vi lægge nye spildevandsledninger og bruge de gamle rør til regnvandet. Det gør ikke noget, at en ledning med rent vand er utæt, så vi kunne få fuld gavn af de gamle ledninger.

I den nye plan lægger man nye regnvandsledninger. De gamle betonrør skal stadig lede spildevandet og det regnvand, som ikke bliver skilt fra. Fællessystemet renser sig selv, ved at ledningerne skylles igennem af regnvand, og efterhånden, som der separatkloakeres, vil systemet ikke være selvrensende længere.

Så skal der spules, og det er dyrt, og på sigt vil det være nødvendigt at anlægge ny spildevandsledninger.

Det er før sagt, at den nye spildevandsplan er dobbelt så dyr og halvt så god. Sørgeligt at politikerne fra SF til Venstre har mistet overblikket og er ved at påføre borgeren meget store udgifter både på spildevandsafgiften og - for dem som ikke allerede har separatkloakeret - på den nødvendige pris, der skal betales for at undgå forurening af åer og søer.

Publiceret 22 November 2018 14:00