"Byrådets medlemmer må igen redde borgerne fra Forsyningens ulyksaligheder," skriver Jesper Vorstrup Rasmussen. Arkivfoto

DEBAT: "Hillerød Forsyning er uvederhæftig - igen"

Jesper Vorstrup Rasmussen, Kastaniehaven 10, 3400 Hillerød

I forbindelse med planlægningen af separatkloakering for nogle år siden sendte Hillerød Forsyning husejere i Postmose-kvarteret mail om, at vi kunne klare os med den billigere LAR-løsning. Byrådspolitikerne var bibragt samme opfattelse. Efter at Niras på vegne Forsyningen havde undersøgt forholdene, kunne vi imidlertid kun anvende den langt dyrere separatkloakering.

Forsyningens oplysninger var altså helt forkerte, og Forsyningens håndtering af problemerne omkring separatkloakering var i det hele taget ekstremt vildledende og mangelfuld.

Heldigvis ændrede et stort flertal i byrådet beslutningen om separatkloakering. Tak for det.

Men nu er den gal igen. Hillerød Forsyning har blandt andet begrundet afskaffelsen af haveaffaldsordningen med, at færre og færre benytter ordningen. Det er også helt forkert. Tilmeldingerne til ordningen er år for år konstante og ligger omkring 3000 borgere. Dertil kommer alle de, der lægger deres haveaffald oven i en "tilméldt" bunke.

Hvad er årsagen til disse forkerte udmeldinger fra Hillerød Forsynings ledelse? Almindelig uduelighed, går den, så går den - eller noget endnu værre?

Under alle omstændigheder: Byrådets medlemmer må igen redde borgerne fra Forsyningens ulyksaligheder.

Publiceret 20 November 2018 16:00