Det er et spareforslag, når man beder borgerne selv trække deres affaldsspande frem til skel, skriver Tue Tortzen. Arkivfoto

Det er et spareforslag, når man beder borgerne selv trække deres affaldsspande frem til skel, skriver Tue Tortzen. Arkivfoto

DEBAT: "Bevar gode affaldsordninger"

Tue Tortzen, byrådsmedlem og medlem af Hillerød Affalds bestyrelse, Enhedslisten (Ø)

Peter Langer kritiserer mit indlæg om haveaffald. Det er rigtigt, at sagen ikke er behandlet i byrådet endnu, da det er i høring i oktober og november måned. Det giver mulighed for, at vi kan fastholde afhentning af haveaffald – eller i alt fald grene, stubbe og andet som kan flises.

Sagen blev behandlet i Miljø- og klimaudvalget, hvor jeg tog forbehold – for at holde sagen åben. Det glæder mig, hvis SF vil støtte forslaget.

Det er i høring i oktober og november måned. Det giver mulighed for, at vi kan fastholde afhentning af haveaffald – eller i alt fald grene, stubbe og andet som kan flises

Jeg tog også forbehold for en anden forringelse på affaldsområdet: ”skelafhentning” af skraldebøtterne. Det betyder, at man enten skal lave plads til dem i skellet ud mod vejen – eller trække spanden frem til skel den dag, den skal tømmes.

Mange får problemer med plads til 3-4 spande i skellet, snart får vi også en spand til plast og metal. At man får en sms dagen før, f.eks papirspanden skal trækkes frem, er smart – men fru Nielsen på 78 eller hr. Pedersen med dårlig hofte kan ikke selv trække spanden.

Nogle vil tage fejl af spandene og trække madaffaldet frem i stedet for papiret. Så må skraldemanden lade spanden stå til næste gang, og det lugter ikke godt.

Bedre affaldssortering kræver, at borgerne er godt tilfredse med muligheden for at sortere – ellers er der nogen, som vil putte affald i forkerte spande i protest.

God service koster penge, og i betragtning af hvad vi får for pengene, er den nuværende ordning ikke dyr

Skelafhentning er – ligesom ”slut med haveaffald” - forslag som kommer fra Venstre og Socialdemokraterne for at spare.

Men god service koster penge, og i betragtning af hvad vi får for pengene, er den nuværende ordning ikke dyr.

Hellere betale lidt mere for en ordning, der virker end betale meget for en ordning, som ikke virker. Jeg håber, at mange borgere vil komme med indsigelser mod skelafhentning.

Publiceret 20 November 2018 13:00