Oprethold flisordningen - eventuelt med reduktion i antal storskraldsafhentninger, skriver Kathe Rosenkvist. Arkivfoto

Oprethold flisordningen - eventuelt med reduktion i antal storskraldsafhentninger, skriver Kathe Rosenkvist. Arkivfoto

DEBAT: Flisordningen - igen - igen

Kathe Rosenkvist, Slåenbækken 9, Hillerød

I Hillerød Posten 13.november blev nævnt procenter på antal brugere af flisordningen, men disse tal, mener jeg, er helt misvisende.

Her i Grundejerforeningen Slåenbækken (20 husstande) blev vi udtrykkeligt fra ordningens begyndelse bedt om fra kommunens side, at grenaffaldet blev placeret et centralt sted, så der kun behøvedes een flisning. Det samme har de givetvis fået besked på i vores nabo-grundejerforening, Leerbjerg Lod (ca 30 husstande). Vi har alle ca 35 år gamle haver plus store fællesarealer med større træer, så meget grenaffald bliver lagt til flishugning.

Skal dette omregnes til procenter, vil det sige, at vi figurerer som 4 procent, nemlig 2 steder af 50 husstande, i stedet for næsten 100 procents udnyttelse af ordningen, da næsten alle husstande lægger noget til flis.

Endelig kan det nævnes, at der aldrig har været ødelæggelse af underlag, når flismaskinen har været forbi os.

Konklusion: Oprethold flisordningen - eventuelt med reduktion i antal storskraldsafhentninger.

Publiceret 19 November 2018 15:00