Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: "Jo, forvaltningen manipulerer"

Niels-Peter Thoms, Skovledet 95A,3.th., 3400 Hillerød

Sammen med andre borgere i Hillerød, deltog jeg i borgermødet kaldet inspirationsmøde om en kommende arkitekturpolitik.

Det var interessant at være med, og da jeg oplevede en ung arkitekt blive hevet frem som den, der skulle ”ordne” en arkitekturpolitik i Hillerød, blev jeg en smule trist. Et vældigt sympatisk menneske, som demonstrerede sin uvilje mod at debattere med borgere i byen.

Hans slide gengav en plan for udarbejdelse af en arkitekturpolitik. Jeg anerkender, at det helt sikkert var et klogt skrevet dokument med en tidslinje og tre gule prikker. Resten var gråt og fuldstændig ulæseligt.

Når kommunen stiller op med sådant et indlæg, så kan jeg kun gå fra mødet med den oplevelse, at kommunen både vildleder og manipulerer.

Som udgangspunkt er der tre centrale parter i ønsket om borgerinddragelse; de folkevalgte, borgerne og administrationen. Sidstnævnte har vel det ønske ikke at få borgerinddragelse, thi administrationen opfatter sig selv som eksperterne. Og det er vel det, vi betaler dem for.

Borgerne har nogle meninger, som administrationen heldigvis kan ”tryne” med forskellige påbud. Og endelig er der politikerne, som i det store hele er i lommen på administrationen. Og meget få folkevalgte ønsker vel at inddrage borgerne idet inddragelsen kan skabe konflikt i forhold til administrationen.

Som borger tror jeg på de folkevalgtes ønske om borgerinddragelse. Når jeg ved et borgermøde ser eksempler på det modsatte, bliver jeg skeptisk. Og derfor overskriften på dette læserbrev.

Jeg ønsker mig en reel og åben dialog med mennesker, som vil tale om et fælles mål om, hvad vi vil med Hillerød fremover.

Publiceret 15 November 2018 13:00