"Hvis man er for syg til at arbejde, skal man ikke piskes rundt i systemet på landets jobcentre. Så skal man have en førtidspension, der er baseret på en lægefaglig vurdering – ikke på baggrund af mavefornemmelsen hos en sagsbehandler eller en DJØF’ers excel-ark," skriver Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Pressefoto

DEBAT: Jobcentrene bør nedlægges

Mette Thiesen, spidskandidat for Nye Borgerlige (D) i Nordsjællands Storkreds

Jobcentrene er igen i fokus i landets medier. Ledigheden er faldende, men udgifterne er paradoksalt nok stigende. Det er en uværdig måde, politikerne behandler vores syge medmennesker på i Danmark.

I Nye Borgerlige vil vi adskille beskæftigelsespolitik og socialpolitik. Hvis man er for syg til at arbejde, skal man ikke piskes rundt i systemet på landets jobcentre. Så skal man have en førtidspension, der er baseret på en lægefaglig vurdering – ikke på baggrund af mavefornemmelsen hos en sagsbehandler eller en DJØF’ers excel-ark. Man skal kunne leve et værdigt liv i økonomisk tryghed.

Vi vil nedlægge landets jobcentre og hæve førtidspensionen. Og vi vil knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab, så vi sikrer, at det kun er danskerne, der har gavn af vores sociale sikkerhedsnet. Danmarks Radio har tidligere regnet ud, at det vil koste mindre at hæve førtidspensionen, end det koster at administrere jobcentrene. Lad os straks sætte i gang!

Jobcentrene er ineffektive, dyre og skadelige for borgerne. De skaber ofre – ikke jobs. De er med til at gøre helt almindelige danskere til klienter. Hele jobindsatsen i Danmark vurderes at koste hele 13 milliarder kroner om året – mere end 100.000 kr. per ledig, før der overhovedet er udbetalt en krone i ydelser til den ledige. Med vores politik frigiver vi medarbejderne i jobcentrene. Så kan de få et job i det private erhvervsliv, hvor de kan gøre nytte og skabe værdi for sig selv og for samfundet.

Vi skal væk fra politikernes massive svigt. Vi skal have en beskæftigelsespolitik, der giver danskerne friheden og ansvaret tilbage. Kan man arbejde, skal man selvfølgelig forsørge sig selv. Og så skal vi have en socialpolitik, der sikrer, at man selvfølgelig skal beskyttes, hvis man er for syg til at arbejde. Alt andet er uværdigt og uacceptabelt!

Publiceret 14 November 2018 17:00