For 20 år siden var der mere sortering og genbrug i byggebranchen, skriver Michael Liesk. Foto: Michael Liesk

For 20 år siden var der mere sortering og genbrug i byggebranchen, skriver Michael Liesk. Foto: Michael Liesk

DEBAT: "Naturressourcer er fælleseje – tænk genbrug"

Michael Liesk, medlem af SF Hillerød, Humlehaven 16, Hillerød

Der tales meget om genbrug. Genbrugsbutikker skyder op som paddehatte. Mindre fokus er der dog på genbrug, når tale falder på vores forbrug af naturressourcer som sand, grus og sten. Materiale der indgår i de mange byggeprojekter, motorvejsanlæg og nye togbaner, der anlægges i disse år.

Region Hovedstaden har en råstofplan under revision, og man har peget på steder for ny udvinding i Nordsjælland. Her er man stødt på massiv lokal modstand. Regionsrådet har ligeledes peget på muligheden af at drage øst på, hvor man foruden at kunne hvidvaske penge nu også kunne tilbyde en skamfering af naturområder i Baltikum.

Der bør i første omgang tænkes mere genbrug. Det er på høje tid, at regeringen, regionerne og kommunerne iværksætter en national plan for genbrug af byggematerialer som mursten, rest træ, isolerings materialer og plast.

Hverdag oplever jeg et enormt spild af materialer, der væltes sammen og ender med at gå op i røg. Jeg vil påstå, at der for 20 år siden var mere sortering og genbrug i byggebranchen. Det hænger måske sammen med, at man havde en pladsmand, hvis opgave var at holde orden og sortere affald i forskellige affaldscontainer. I dag er denne ”miljø-m/-k ”sparet væk, og genbrug er ikke en del af byggebranchens brand og fokusområde. Der tales om bæredygtighed på alle områder i samfundet - men i byggebranchen sviner man med ressourcerne og miljøet.

Det er derfor glædeligt, at man på en af min pensionskasses (PD) byggerier på forsøgsbasis har ansat en sådan ”miljø-m/-k” for at sikre mere genbrug og bedre sortering på byggepladser.

Der skal tænkes mere genbrug, - vores naturressourcer på verdensplan er knappe, og vi kan ikke og skal ikke importere os ud af problemet. Sæt gang i genbrug – nu.

Bæredygtigt næppe – byggebranchen sviner og genbrug er en by i Rusland. Der bør være krav om, at bygherre ansætter en 'miljø-m/-k til sortering på landets byggepladser – til genbrug og til gavn for miljøet.

Michael Liesk. Privatfoto

Michael Liesk. Privatfoto

Publiceret 12 November 2018 05:00