Peter Langer og Rikke Macholm fra SF er ikke blevet spurgt om beslutningen om at nedlægge haveaffaldsordningen.

Peter Langer

DEBAT: Haveaffald og ansvar

debat Tue Tortzen (EL) skriver i et læserbrev, at de andre politikere i byrådet har nedlagt ordningen med afhentning af haveaffald mod hans vilje. Det er desværre ikke rigtigt.

For det første har sagen slet ikke været behandlet i byrådet. Men kun i forsyningens bestyrelse og i Natur- , Miljø- og Klimaudvalget (NMK-udvalget). Der sidder kun tre partier begge steder, Venstre, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Alle andre partier er altså IKKE blevet spurgt.

For det andet har HELE NMK-udvalget inklusiv Tue selv stemt FOR at nedlægge indsamlingsordningen for haveaffald ifølge referatet fra den 14. august. Man besluttede samtidig at bede Hillerød Forsyning om at undersøge, hvad det vil koste at genindføre flisordningen.

Hvorfor ikke undersøge, hvordan lignende ordninger økonomisk kan løbe rundt i mange af vores nabokommuner? Kunne man evt. se på en ordning, der kun omfattede pensionister og husstande uden egen bil?

I SF vil vi gerne lytte til borgerne og bevare indsamlingsordningen under en eller anden form. Af hensyn til de mange ældre og til husstande uden bil.

Publiceret 12 November 2018 19:00