Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at cykle i Slotsgade i forretningernes åbningstider, fordi færdselsarealet i Slotsgade kun er 3.5 meter bredt, skriver Stig Deichmann. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at cykle i Slotsgade i forretningernes åbningstider, fordi færdselsarealet i Slotsgade kun er 3.5 meter bredt, skriver Stig Deichmann. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Et ugennemtænkt forslag om cykler i gågaden

Stig Deichmann, Slotsvænget 17, Hillerød

Nogle ønsker, at cykling i Hillerøds gågader tillades døgnet rundt. Når man kan cykle hele døgnet i Algade i Roskilde og M.D. Madsensvej i Allerød, hvorfor så ikke i Hillerød?

Svaret er, at det sikkerhedsmæssigt ikke er forsvarligt i forretningernes åbningstider, fordi færdselsarealet i Slotsgade kun er 3.5 meter bredt. I Roskilde og Allerød er der 4,6 og 4,8 meter brede cykelspor, der giver sikker adskillelse mellem cykler og fodgængere med eller uden barnevogn og rollator. De to gader er henholdsvis 6.2 og 3,3 meter bredere end Slotsgade.

Det smalle færdselsareal nødvendiggør, at cyklister skal bugte sig ind og ud mellem de spadserende, og at de kommer meget tæt på fodgængerne. En fodgænger, der pludselig ændrer retning, f.eks. fordi denne vil besøge en forretning, vil - hvis han/hun rammes af en overhalende cyklist – kunne komme meget alvorligt til skade. Ved en hastighed på 15 km/t kan dette medføre et slag på flere hundrede kilo og resultere i brækkede lemmer, knust hofte, eller det der er værre. Hvis det tillades at cykle i forretningernes åbningstider, går der helt galt. Cykeltrafikken vil øges kraftigt, og hvem har ansvaret ved en ulykke?

Det smalle færdselsareal nødvendiggør, at cyklister skal bugte sig ind og ud mellem de spadserende, og at de kommer meget tæt på fodgængerne

Når Steen Gersager i HIP nævner fordelene ved cykling døgnet rundt, har han ikke forstået faren, han udsætter andre for, og hans forslag, at man ved opsætning af skilte kan få cyklister til at sætte farten ned, eller endog stå af om nødvendigt, vil have samme effekt som at sætte skilte i frugttræer, der anmoder stærene om ikke at spise af æblerne.

Problemet er det smalle færdselsareal, og det kan der ikke ændres på, med mindre man fjerner cykelstativer, pølsevognen, træerne, gadeudstillingerne samt laver ny gadebelægning. Det er urealistisk og til stor skade for de bestræbelser, der udfoldes for at skabe et hyggeligt og sikkert bymidte-miljø.

Brug Søstien eller træk cyklen.

Publiceret 11 November 2018 05:00