"Der er støjdæmpende forslag i Vejdirektoratets foreløbige plan, men der er borgere i vores kommune, som har forslag til flere, og der er forslag som byrådet vil pege på over for Vejdirektoratet er vigtige at arbejde videre med," skriver Kirsten Jensen og Dan Riise. Arkivfoto: Jbt

DEBAT: Vi lytter også til trafikstøj

debat Mange har i flere år kæmpet for at få en forlængelse af Hillerødmotorvejen. Vi har en overbelastet vej, hvor timer spildes i kø, og der sker mange ulykker.

Efter års pres er der endelig en VVM-vurdering af motorvejen – og det er vi meget glade for. Næste store skridt er at få Folketinget til at vedtage anlægsloven og -budget, så vi får en 4-sporet motorvej med afspærring i midten.

Vi er slet ikke i tvivl om, at det er nødvendigt, men der er nogle ting, vi skal have med for, at det bliver rigtig godt.

Vi skal passe på miljøet, og det gælder udledning af CO2 og partikler fra de biler, der kører på vejene. En ny vej løser ikke problemer med gamle biler, der forurener. Derfor er det godt, at Folketinget arbejder med udspil om en bilpark, som forurener væsentligt mindre end i dag.

Vi skal passe på vores sundhed, og ud over færre ulykker, skal vi tage støj alvorligt. Støj var et varmt emne på Vejdirektoratets møde på rådhuset her i Hillerød forleden aften.

Nu kommer høringsfasen, og det er vigtigt, at borgerne indsender høringssvar, som Vejdirektoratet inviterede til på borgermødet. Kommunen vil også sende et høringssvar, som vil indeholde synspunkter om støj.

Hvis der ikke sker noget med den vej, vi har i dag, vil den bare komme til at tage mere og mere trafik, uden at der ville ske noget fra statens side for at reducere støjen. Men med motorvejsanlægget kommer mulighed for at prøve at dæmpe støjen.

Der er støjdæmpende forslag i Vejdirektoratets foreløbige plan, men der er borgere i vores kommune, som har forslag til flere, og der er forslag som byrådet vil pege på over for Vejdirektoratet er vigtige at arbejde videre med.

Publiceret 09 November 2018 04:00