Perspektivet for trafikken?

debat Der holdes for tiden flere møder om Hillerøds trafikproblemer. Efter at have fulgt diskussioner og planer i årevis kan jeg nu se det grundliggende problem: Der mangler en diskussion af perspektivet i vor planlægning. Det fremgik også af trafikmødet på byskolen mandag aften. Et eksempel: Hillerødmotorvejens forlængelse: På kort sigt ønsker vi alle at hjælpe de bilister, der holder i kø hver morgen og dermed de virksomheder som er afhængige af at deres pendlende medarbejdere kan kommer på arbejde.......men på lidt længere sigt ved vi godt at en udvidelse af vejen vil skabe mere trafik.... og altså køer igen og mere luftforurening og støj. Et andet eksempel: En evt. ensretning af Milnersvej vil på kort sigt afhjælpe de alenlange køer i myldretiden. Men hvilke biler og hvormange vil der køre på gaderne om 5 år? Vil vi benytte S-tog og busser mere, fordi de bliver gjort mere attraktive? Vil vi melde os til dele-bil ordninger, fordi vi erkender, at der ikke er plads på veje og p-pladser til at den nuværende vækst i antal biler fortsætter? Vi forstår godt at befolkningen i landdistrikter har brug for en bil for at få deres hverdag til at hænge sammen. Men er det nødvendigt med al den interne kørsel inde i Hillerød? Kunne vi der bor her tage cyklen el gåben, hvis vi bare skal købe ind lokalt (og det skal vi jo!)?

Vi er mod den dræbende luftforurening som transportsektoren skaber. Skal vi så som Visby på Gotland og Firenze i Italien forbyde bilkørsel i Midtbyen? Eller skal vi præmiere elbiler ved at tillade kun dem at køre i byen? Jeg opfordrer til at alle interessenter tager den nødvendige diskussion af dette. Byrådet kunne arrangere en heldags trafikhøring, ikke om det konkrete og akutte, men det langsigtede perspektiv.

Uanset udfaldet af ovenstående diskussioner, så er der nogle lavthængende frugter som kan sættes igang nu. F.eks.: At der nogle få steder sker en ombygning af vejføringen af biler ind mod byen. Det gælder f.eks. hvor Herredsvejen krydser Hillerødmotorvejen(rute 16), og hvor Gadevangsvej og Fredensborgvej krydser Isterødvejen (19), og hvor Københavnsvej (201) krydser Overdrevsvejen (6). Alle steder kunne den indgående vej omlægges, så den naturligt løber ned på de overordnede veje og ikke som nu ind mod bymidten. Vejene mod bymidten skulle fremstå som "Små og ikke så synlige" og med bump som vil holde de "forkerte" biler væk. Selvfølgelig tydelig skiltning alle steder: "skal du til xx så kør mod yy nu". Ikke-lokale lastbiler, der ofte følger deres GPS, er et særligt tungt problem. Mange af dem respekterer ikke forbundskiltene. F.eks. ved indkørslen til Helsingørsgade nordfra. Man kunne ved "omfartsvejene" sætte en fotocelle på tværs i 4 meters højde som ved passage kunne fortælle høje biler "OBS! Lastbil forbudt. Følg vejen til xx". Disse handlinger kræver ikke en mere principiel debat. De kan alle gennemføres i 2019!

Publiceret 01 November 2018 15:45