DEBAT: Hvad er tidsplanen for det nye hospital?

Carsten Erik Møller, Favrholmvænget 11, Hillerød

Da jeg bor i nærheden af det nye hospitalsprojekt, følger jeg med i tidsplanen for hospitals byggeriet.

LÆS HOSPITALETS SVAR HER

Jeg har studeret kommunens hjemmeside om Favrholm og Regionens hjemmeside om det nye hospital, men må konstatere at de oplyste tidsplaner er forkerte og misvisende.

På kommunens hjemmeside oplyste man tidligere at første spadestik til selve hospitalet var planlagt til april 2018, men efter min henvendelse blev det rettet til april 2019, hvilket er urealistisk, da hovedentreprenøren først udpeges i maj 2019, så første spadestik bliver vel først i slutningen af 2019.

Det syntes også urealistisk at hospitalet stadig forventes afleveret i 2021 og idriftsat i 2022.

På regionens hjemmeside tages første spadestik i 2019 og afleveres i 2021, men under afsnittet ”ledige stillinger” skal man forvente en byggeperiode på ca. 4 år, så mon ikke hospitalet først er færdigt i 2023 og tages i brug i 2024, som det ser ud i dag?

Jeg foreslår, at regionen/kommunen gås lidt på ”klingen”, så vi kan få en lidt mere realistisk tidsplan.

Publiceret 31 October 2018 19:00