Sådan præsenteres hotelprojektet i lokalplanforslaget, som arkitekturudvalget udskød beslutningen om. Illustration fra lokalplansforslaget

Sådan præsenteres hotelprojektet i lokalplanforslaget, som arkitekturudvalget udskød beslutningen om. Illustration fra lokalplansforslaget

DEBAT: Svar til Dan Riise

Karsten D. Olesen, arkitekt, Almevej 4, Hillerød

Kære Dan Riise

Tak for svaret og velkomsten til at deltage i debatten. Overskriften synes løsrevet fra teksten, idet du slet ikke forholder dig til, at direktionen/forvaltningen vildleder i sin indstilling til jer.

Du forholder dig ikke til, at lokalplanen lægger op til at stort set hele byggeriet er over 5 etager, selv om kommuneplanen kun tillader en mindre del. Indstillingen er direkte usand.

Du forholder dig ikke til, at forvaltningen bageteliserer, at byggeriet får betydning, set fra Slotsgården.

Du forholder dig ikke til, at kommuneplanen omhandler hele “Slottet”, og ikke kun Ydre Slotsgård.

Heller ikke til, at forvaltningen bagateliserer, at byggeriet stjæler indblik til slottet, fordi det kun sker på en afgrænset strækning.

Du finder heller ikke anledning til at forholde dig til, at forvaltningen i Miljøvurderingen konkluderer på slottets kulturhistoriske værdi, selv om kommuneplanen reelt begrænser slottets værdier til at være dets DOMINANS. De 2 ting har intet med hinanden at gøre: At f.eks. Chr IV har bygget og boet der, ændres nok ikke af, at der bygges på Markedspladsen.

Du antyder nærmest, at det sker med politisk opbakning, men dér tager jeg sikkert og forhåbentlig fejl.

INGEN anfægter, at byen skal udvikle sig! Vi beder bare om en bedre planlægning. Det anfægtes ikke, at byen mangler et hotel. Hvis det er SÅ vigtigt, hvorfor kan det så konverteres til boliger om kun 3 år?

Jeres ældreboligprojekt på Markedspladsen med PFA kan bare ikke retfærdiggøres, når det betyder forringelser for Frederiksborg Slot.

Publiceret 30 October 2018 10:25