Sådan præsenteres hotelprojektet i lokalplanforslaget, som arkitekturudvalget udskød beslutningen om til novembermødet. Her ses det fra Slangerupgade op mod Frederiksborg Slot. Illustration fra lokalplansforslaget

Sådan præsenteres hotelprojektet i lokalplanforslaget, som arkitekturudvalget udskød beslutningen om. Illustration fra lokalplansforslaget

DEBAT: "Forvaltningen vildleder ikke"

Dan Riise, formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Venstre, Ny Harløsevej 46 B, Skævinge

Karsten D. Olesen skriver et debatindlæg i sidste uges avis under overskriften ”Markedspladsen: Forvaltningen vildleder”. I indlægget beskriver Karsten D. Olesen mine udtalelser, som om jeg skulle have udtrykt kritik af forvaltningen. Det er ikke tilfældet.

Jeg er helt enig i, at byens udvikling skal tage hensyn til slottet, men vi skal også sikre os, at den omkringliggende by fortsat kan udvikle sig til glæde for beboere og brugere af bymidten

Også i denne sag søger forvaltningen loyalt at skabe den byudvikling, som byrådet har besluttet: At få mere liv i byen, også efter butikkernes lukketid, ved at skabe et hotel, flere boliger og en ny plads i bymidten. Det er en indsats, som vi har arbejdet på siden Helhedsplan for Slotssøkarréen blev vedtaget i 2008.

Hvordan denne vision skal balanceres med hensynet til den kulturhistoriske perle Frederiksborg Slot, og hvordan det konkrete byggeri skal se ud, er både Karsten D. Olesen, Slots- og Kulturstyrelsen og borgerne meget velkomne til at diskutere med os i byrådet.

Jeg er helt enig i, at byens udvikling skal tage hensyn til slottet, men vi skal også sikre os, at den omkringliggende by fortsat kan udvikle sig til glæde for beboere og brugere af bymidten. Her skal byrådet finde den rette balance i dialog med omgivelserne.

"Jeg er helt enig i, at byens udvikling skal tage hensyn til slottet, men vi skal også sikre os, at den omkringliggende by fortsat kan udvikle sig," skriver udvalgsformand Dan Riise.

Jeg glæder mig til den fortsatte debat om byggeriets konkrete arkitektur og vil opfordre arkitekter og andre interesserede til også at byde ind med, hvordan det kan se ud.

Publiceret 29 October 2018 14:00