Hillerød har en højere andel af uddannede pædagoger i dagtilbuddene, end det tidligere er kommet frem, skriver Peter Frederiksen. Arkivfoto: Presse

Hillerød har en højere andel af uddannede pædagoger i dagtilbuddene, end det tidligere er kommet frem, skriver Peter Frederiksen. Arkivfoto: Presse

DEBAT: "I Hillerød kommune er der 57 procent pædagoger i vores dagtilbud"

Peter Frederiksen, formand for børn, familie og ungeudvalget (Venstre)

Der har den seneste tid været fokus på, hvor mange pædagoger vi har i vores dagtilbud. Pædagoger er uddannede til at understøtte børns trivsel og læring, og det er derfor vigtigt, at der er en høj andel af pædagoger i vores dagtilbud.

Derfor er jeg glad for at kunne fortælle, at forvaltningen oplyser, vi har 57 % pædagoger i vores dagtilbud i Hillerød Kommune - og ikke de 49 %, som der har været tale om.

Pædagoger er uddannede til at understøtte børns trivsel og læring, og det er derfor vigtigt, at der er en høj andel af pædagoger i vores dagtilbud

Tallet har rykket sig fra 54 % i februar 2017 og er et resultat af et fokuseret arbejde, hvor der ses på fordelingen af pædagoger og medhjælpere, når der er ledige stillinger.

Kommunens opgørelse bygger på præcise optællinger i hver enkelt institution og er et udtryk for, hvor mange fastansatte pædagoger vi har på dagtilbudsområdet. Såfremt tallene trækkes på anden vis (fx inkl. barselsvikarer eller inkl. skoleområdet) kan tallene se anderledes ud.

Publiceret 23 October 2018 05:00