Der må være sket en misforståelse, når Hillerød Forsyning ikke længere vil afhente flis og haveaffald, skriver Tove Rump.

Hvorfor protesterer ældrerådet ikke mod nedlæggelsen af haveaffaldsordningen, spørger Dan Sterup. Arkivfoto

DEBAT: "Hvor er ældrerådet?"

Dan Sterup, Helsingørsgade 2, 1, 3400 Hillerød

Hvorfor skal det være en privat forening, der skal protestere mod afskaffelsen af haveaffaldsordningen og ikke alle 60+´ernes repræsentant: Ældrerådet?

Problemet er uden tvivl størst for den gruppe, rådet repræsenterer: dem der ikke længere har bil.

Her var en oplagt mulighed for rådet at gøre opmærksom på sin eksistens og berettigelse. Kunne det skyldes, at nogle medlemmer af ældrerådet har sammenfaldende interesser med den private forening og hellere ønsker at promovere denne?

Publiceret 23 October 2018 15:00