Karsten D. Olesen har kopieret illustration fra lokalplansforslagets bilag D fra Hillerød kommune og tilføjet de røde streger, som markerer hhv. 5 og7 etagers højde, skriver han.

Karsten D. Olesen har kopieret illustration fra lokalplansforslagets bilag D fra Hillerød kommune og tilføjet de røde streger, som markerer hhv. 5 og7 etagers højde, skriver han.

DEBAT: "Forvaltningen vildleder om Markedspladsen"

Karsten D. Olesen, arkitekt, Almevej 4, Hillerød

Godkendelsen af Lokalplansforslaget for Markedspladsen er udsat. Stor ros til politikerne for at være kritiske og tage vare på vores by. Det er erfaringsvis ingen selvfølge.

De afholder et nyt møde, hvor der stilles spørgsmål til bygherre og arkitekter.

Kan reglerne bare brydes, hvis man kun gør det ”enkelte steder” eller ”forholdsvis upåvirket”?

Den udsatte godkendelse afspejler imidlertid også, at det (stadig) står elendigt til i forvaltningen:

Når direktionen i indstillingen skriver, at lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen, så er det direkte usandt:

I kommuneplanen står at en mindre del af et byggeri …kan opføres i op til 6-7 etager. Stort set hele byggeriet er over de tilladte 5 etager. Ordet ”mindre” er (pudsigt nok) udgået af teksten, hvorved den bliver vildledende.

Forvaltningen skriver ”det samlet set vurderes, at påvirkningen set inde fra slottet er væsentlig(…)” men ”Man vil stadig kunne opleve slottet forholdsvis upåvirket i forhold til den nuværende situation”. Hvordan kan man overhovedet bagatellisere en negativ påvirkning, set inde fra slottet? Hvordan kan man begrænse generne til at omhandle ”det offentlige område”? Byggeriet vil jo fremstå mere synligt inde fra slottet.

Endvidere: ”Det vurderes, at det indblik til Frederiksborg Slot, som reduceres fra indbliksvejen, er af betydning”, men det bagatelliseres til at være ”på en afgrænset strækning”.

Der kommer massiv kritik i høringsfasen, men lad debatten starte på et lovligt grundlag

Kan reglerne bare brydes, hvis man kun gør det ”enkelte steder” eller ”forholdsvis upåvirket”?

Det er useriøst, at miljørvurderingen ikke behandler projektets volumen med hensigt på at bevare slottets dominans (jf. kommuneplanen). Især når man i slottets hovedakse bygger i en volumen som hovedslottet?

”Det er siden [dec. 2016] kun foretaget mindre realitetsjusteringer af skitseforslaget i lokalplanprocessen”, skriver forvaltningen. Hvordan kan forslaget så komme bag på politikerne? Hvordan kunne formanden for 1 måned siden påstå, at ingen vidste, hvordan det kommer til at se ud?

Det ér ringe!

Der kommer massiv kritik i høringsfasen, men lad debatten starte på et lovligt grundlag.

Publiceret 17 October 2018 21:00