Skal borgere uden bil have haveaffald med i bilen, spørger Ole Brauer på vegne af sin grundejerforening. Arkivfoto: Mostphotos

Argumenterne for at nedlægge ordningen med, at borgere kan få afhentet deres have affald, er noget "makværk", skriver Han Kristensen. Arkivfoto: Mostphotos

DEBAT: "Begrundelser for at nedlægge haveaffaldsordning er useriøse"

Hans Peder Kristensen, Fredensborgvej 47, 3400 Hillerød

Klaus Markussens begrundelser for at nedlægge haveaffaldsordningen har jeg følgende bemærkninger til:

1. De øgede krav til sortering af husholdningsaffald finder jeg helt irrelevant.

Jeg finder Klaus Markussens begrundelser for at nedlægge haveaffaldsordningen så useriøse, at det grænser til det utroværdige

2. Såfremt haveaffaldsordningen ikke har ”fungeret optimalt set fra et driftsmæssigt perspektiv”, må det vel være helt naturligt - som en del af ledelsesansvaret - at få dette forhold bragt i orden.

3. Det påståede problem med, at der sker ”ødelæggelse af underlaget flere steder” vil ligeledes være et ledelsesansvar.

4. Såfremt der, efterlades en mængde jord, blade m.v., er det vel ikke en begrundelse for at nedlægge ordningen, men blot en ubetydelig gene for den enkelte grundejer.

5. At el-ledninger nu skal være begrundelse for nedlæggelse af ordningen, lyder for mig interessant – al den stund, at der mig bekendt ikke er etableret nye el-ledninger i de seneste år.

6. Jeg har ikke hørt om tilfælde, hvor affaldet har været til gene for både gående og kørende trafik. Hvis det påståede problem er reelt, kunne det måske minimeres, såfremt afhentning sker på en eksakt dato.

For mig virker det direkte stødende, at en lønnet formand for Hillerød Forsyning præsterer et sådant makværk som begrundelse for at nedlægge haveaffaldsordningen

7. Såfremt omkostningerne ved at drive ordningen ikke længere er retvisende, må det vel være ledelsens ansvar at foretage den fornødne justering – men personligt opfatter jeg ordningen, som har fungeret i mange år, som en velerhvervet rettighed, der ikke blot kan fjernes med et pennestrøg.

8. At haveaffald kan afleveres på genbrugsstationen er der ikke noget nyt i – kun at der for de fleste borgere er længere til den nye genbrugsstation, samt at ordningens nedlæggelse vil medføre en forøget CO 2 – udledning.

Jeg finder Klaus Markussens begrundelser for at nedlægge haveaffaldsordningen så useriøse, at det grænser til det utroværdige. For mig virker det direkte stødende, at en lønnet formand for Hillerød Forsyning præsterer et sådant makværk som begrundelse for at nedlægge haveaffaldsordningen.

Publiceret 10 October 2018 18:00