Arkivfoto.

Arkivfoto Scanpix Denmark

DEBAT: "Lærerne har viljen, men…"

Zacharias Jensen, Kredsformand i Hillerød Lærerkreds

Onsdag vedtager forligspartierne i Byrådet det nye budget for perioden 2019 til 2022. Både skolebestyrelsesmedlemmer og skolelederne har tidligere nævnt i pressen, at besparelserne vil ramme hårdt ude på skolerne.

Igennem en årrække er tiltag væltet ind over Folkeskolen og dermed udfordret arbejdstiden. Eksempelvis inklusion, målbar undervisning, tests, elevplaner, uddannelsesparathedsvurderinger, læringsplatform, åben skole, understøttende undervisning og bevægelse i undervisningen.

Det er vanskeligt at pege på, hvad de kommende besparelser kommer til at betyde i praksis, men lad mig komme med nogle bud:

En forøgelse af undervisningstimetallet til lærerne kræver, at der findes mere tid til forberedelse, som så må gå fra noget andet f.eks. skolehjemsamarbejdet, implementering af nye tiltag, lejrskoler, lærersamarbejdet, to-lærerordninger osv.

En reducering af midlerne til vikardækning er nærmest umulig at imødekomme. Med Folkeskolereformen kom der et krav om, at alle på sigt skulle linjefagsuddannes og samtidig med dette har inklusionen krævet fokus på efter/videreuddannelse. Hvis en lærer f.eks. ønsker at bruge sin ret til afholdelse af seniordage eller 6. ferieuge lægger det også bånd på nogle vikarmidler. Sagt på en anden måde: Ingen må blive syge.

I skærende kontrast til dette må man efter vedtagelsen af budgettet være opmærksom på, at sidste trivselsmåling under punktet ”Krav i arbejdet” viste, at man føler sig presset i lærerarbejdslivet.

Eleverne skal have de bedste forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse og lærerne vil lykkes med opgaven. Budgetforliget presser hårdt denne mulighed, hvilket er yderst bekymrende.

Vi appellerer til samarbejde på alle niveauer på skoleområdet, for at understøtte lærernes motivation og arbejdsglæde.

Publiceret 09 October 2018 13:00