Region Hovedstaden sikrer penge til at flytte Brødeskov Station - eller trinbræt om man vil. Arkivfoto: Martin Warming

Det er godt, at der er arbejdet på flere fronter for at fremme flytningen af Brødeskov Station, skriver Susanne Due Kristensen. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: "Dejligt at stationen bliver flyttet fra Brødeskov til Nr. Herlev"

Susanne Due Kristensen, Medlem af Hillerød byråd og Region Hovedstadens Trafikudvalg for Socialdemokraterne

Som tidligere omtalt i Hillerød Posten er det lykkedes at få en flytning af Brødeskov station til Nr. Herlev med i det regionale budget 2019-22.

Det har været mig magtpåliggende at fremme denne sag i budgetforhandlingerne i Region Hovedstaden. Historisk lykkedes det i foråret 2017 at få en projektering af flytningen af Brødeskov til Nr. Herlev med i budgettet i Region Hovedstaden, hvilket jeg også afslørede på et vælgermøde i oktober 2017 i Brødeskov. Efterfølgende har flere lokalpolitikere i Hillerød Kommune bakket op om denne flytning. Det er godt, at der er arbejdet på flere fronter for at fremme denne sag.

Som kommunalpolitiker i Hillerød Kommune og som regionrådsmedlem i Region Hovedstaden har jeg været særligt optaget af at kunne bidrage til at bygge bro mellem kommunen og regionen, så det kan lykkedes at fremme en mere sikker skolevej for børnene og lettere adgang til Lokaltog for borgerne i Nr. Herlev.

Jeg kan fortælle, at stationsflytningen allerede er planlagt i 2019, og at hele flytningen rummes i det regionale budget med undtagelse af de områder, der myndighedsmæssigt hører ind under kommunen. De områder vil socialdemokraterne arbejde for, at der afsættes penge til i budgettet. Selve anlægsperioden forventes at tage 2-3 måneder.

Publiceret 08 October 2018 17:00