Perspektivbillede af det nye byggeri, set fra Vibekevej. Foto fra loklaplansforslaget

Perspektivbillede af det nye byggeri, set fra Vibekevej. Foto fra lokalplansforslaget

DEBAT: "Byggeri ved stationen bliver en etage lavere… Eller hvem kan ikke regne?"

Lene Hvirgelholm, Mellemvangen 12, Hillerød

Lokalplanen siger mulighed for fire etager, når man så laver et forslag med fem etager, vil jeg gerne have en forklaring, på hvordan man regner.

Andre projekter i byen kan godt læse en lokalplan og tilpasse byggeriet herefter.

Hvem sidder i forvaltningen, der ikke sender en sådan plan tilbage og fortæller bygherre, at der er en plan, og at den gælder for alle eller hvad...?

Hvem sidder i forvaltningen, der ikke sender en sådan plan tilbage og fortæller bygherre, at der er en plan, og at den gælder for alle eller hvad...?

Består forvaltningen af ansatte, der ikke bor i Hillerød og derfor er ligeglade med vores by, og hvordan vi efterlader den til vores børn og børnebørn?

Publiceret 06 October 2018 20:00