Det giver store problemer at nedlægge ordningen med afhentning af haveaffald, skriver Mogens Nielsen. Arkivfoto

Det giver store problemer at nedlægge ordningen med afhentning af haveaffald, skriver Mogens Nielsen. Arkivfoto

DEBAT: Haveaffald: Lær af tidligere negative erfaring

Mogens Nielsen, Skovduevej 6, Hillerød

I 2007 nedlagde det daværende Hillerød byråd ordningen med afhentning af haveaffald. Allerede året efter blev ordningen genindført, da byrådet indså, at nedlæggelsen gav overordentlige store problemer for trailerløse haveejere.

Andre berettede om, at skadedyr tog ophold i affaldsbunkerne, og mange borgere klagede over røgforurening, da nogle haveejere i strid med affaldsregulativet, så sig nødsaget til at småafbrænde affald i haven.

Hillerød Forsyning har meddelt, at haveaffaldsordningen igen ophæves 1. januar 2019. De samme problemer som i 2007 vil herved vende tilbage. Forud for kommunalvalget sidste år var der ingen af partierne, der udtalte, at de agtede i betydelig grad at forringe kommunens service over for trailerløse haveejere.

Forud for kommunalvalget sidste år var der ingen af partierne, der udtalte, at de agtede i betydelig grad at forringe kommunens service over for trailerløse haveejere

Formanden for Hillerød Forsyning, venstremanden Klaus Markussen må formodes at være hovedarkitekten for ordningens bortfald, men han "glemte" at fortælle i sit valgprogram sidste år, at han blandt andet ville forsøge at besværliggøre livet for mange af kommunens borgere.

Læs også DEBAT: Baggrund for nedlæggelse af affaldsordningen

Byrådet bør genoverveje nødvendigheden for ordningens afskaffelse.

Publiceret 01 October 2018 20:00