Der må være sket en misforståelse, når Hillerød Forsyning ikke længere vil afhente flis og haveaffald, skriver Tove Rump.

Der må være sket en misforståelse, når Hillerød Forsyning ikke længere vil afhente flis og haveaffald, skriver Tove Rump.

DEBAT: Ingen afhentning af haveaffald: "Der må være sket en misforståelse"

Tove Rump, Gadevang Huse 9

Kære Kirsten Jensen

Jeg skriver til dig i din egenskab af borgmester i Hillerød Kommune. Og jeg skriver til dig, fordi jeg lige har modtaget en rystende meddelelse fra Forsyningen i Hillerød.

Jeg har lige modtaget en rystende meddelelse fra Forsyningen i Hillerød

Denne rystende meddelelse lyder sådan:

"Vi henter dit haveaffald og laver flis - en sidste gang. Genbrugsstationen i Solrødgård Klima- og Miljøpark har givet så gode muligheder for at aflevere haveaffald, at færre og færre bruger flis- og haveaffaldsordningen. Det har givet mulighed for at gentænke indsamlingsordningerne, og på den baggrund bliver flis- og haveaffaldsordningen nedlagt."

Jeg vil bede dig give mig et velbegrundet svar på, hvorfor denne beslutning er taget.

At der er kommet en ny genbrugsstation, der fungerer tilfredsstillende, kan på ingen måde bruges som politisk argument for at stoppe ordningen med afhentning af haveaffald to gange om året.

Der er jo rigtigt mange borgere, der slet ikke har mulighed for selv at transportere haveaffald til genbrugsstationen.

Der er jo rigtigt mange borgere, der slet ikke har mulighed for selv at transportere haveaffald til genbrugsstationen

I en tid, hvor der politisk bør være stor opmærksomhed på miljø og bæredygtighed, og hvor det derfor bør være en vigtig politisk opgave at gøre det muligt for alle borgere at handle så ansvarligt og miljørigtigt som muligt, finder jeg det helt og aldeles uacceptabelt, at Hillerød Kommune pludselig træffer en beslutning om at stoppe med at hjælpe kommunens borgere af med haveaffald to gange om året.

Jeg håber - og tror - at der må være sket en misforståelse. Og at du derfor hurtigt kan meddele mig, at det naturligvis ikke er tilfældet, at denne virkeligt effektive ordning stopper.

Hvis det - imod enhver fornuftig forestilling - forholder sig, som Forsyningen lige har meddelt mig, vil jeg straks i næste uge tage fat i en journalist på Hillerød Posten og sikre at denne beslutning bliver meddelt kommunens borgere - ikke i en sms - men på forsiden af Hillerød Posten.

Jeg ser frem til et fornuftigt svar fra dig.

Med venlig hilsen

Tove Rump

Hillerød Posten har modtaget flere debatindlæg om emnet og afventer et svar fra formand for Hillerød Forsyning Klaus Markussen.

Publiceret 30 September 2018 20:00