Hvad skal der ske på Torvet i fremtiden? Vær med til workshop om ny helhedsplan på rådhuset. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Lene Hvirgelholm foreslår blandt andet, at pavillonen omdannes til toiletbygning. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: "Tanker om Torvet"

Lene Hvirgelholm,Mellemvangen 12, Hillerød

DEBAT Hvorfor er der ikke flere, der interesserer sig for fornyelse af vores torv?

Der var et fint møde forleden på rådhuset med forslag til ændring af Torvet, mange delelementer var fine. Jeg gerne vil give min kommentar:

Den 'Pølsepavillon', vi efterhånden har vænnet os til, kan genbruges til toiletbygning med blandt andet betalingstoilet. Der kan også laves turistkontor i bygningen. Plant træer omkring til at blødgøre konstruktionen.

Den 'Pølsepavillon', vi efterhånden har vænnet os til, kan genbruges til toiletbygning med blandt andet betalingstoilet

Man vil bryde hele belægningen op for at lægge den i et andet mønster. De gamle sten ligger fint, og historien om tidligere parkering på torvet er fin. Man kan udskifte de gangfelter, der er lyse i dag, ud med plane skridsikre granitfliser med nedfældet lys og punktlinje til blinde .

Det vil også give adgang for personer med rollator, rullestol og klapvogne. Man kan ikke køre med rollator på brosten (og slet ikke våde sten) - prøv selv.

Renden med springvand må være udtænkt af personer, der ikke kender Torvet.

Hvordan kommer man over vandrende med rollator? Da vi højst har 72 sommerdage om året, vil gående og børn blive våde alle andre dage, eller man må lukke for springvandet?

Som det er bekendt for beboerne i Hillerød, er der en skorstenseffekt på Torvet, fordi Slotsgade og Helsingørgade fungerer som aftrækskanal for Torvet, det kan selv den dygtigste planlægger ikke lave om på.

Lav et område til vandleg ved den gamle politistation med siddepladser til voksne. Så undgår man våde børn på Torvet.

Lav et område til vandleg ved den gamle politistation med siddepladser til voksne. Så undgår man våde børn på Torvet

Det er fint med træer og bænke.

Det er fint, hvis Louise og Frederik 7. kan få en pæn plads/sokkel (den kan vi måske få Carlsbergfonden til at betale).

Jeg tror ikke, der kan hentes fondspenge til ombygningen. Der er jo ikke nogen fantastisk historie knyttet til Torvet.

Jeg synes ikke, vi skal bruge så mange penge på et torv, som kan fungere med lidt ombygninger.

Publiceret 28 September 2018 20:00