"Angiveligt fordi man har brugt (for) mange millioner - af vores - kroner på Solrødgård Klima og Miljøpark(!). Kommunes grundejere har derfor blot at anskaffe sig en trailer og en bil til bortkørsel af haveaffald," skriver Peter Ilkjær Madsen. Arkivfoto

DEBAT: "Nytænkning" af haveaffald i Hillerød

Peter Ilkjær Madsen, Fangekrogen 19, 3400

Hillerød forsyning har tilsyneladende "nytænkt" vort haveaffald, og at dette fremover ikke behøves indsamlet to gange om året. Angiveligt fordi man har brugt (for) mange millioner - af vores - kroner på Solrødgård Klima og Miljøpark(!). Kommunes grundejere har derfor blot at anskaffe sig en trailer og en bil til bortkørsel af haveaffald.

Med kun fem år som borger i Hillerød står det mig endnu noget uklart, om det er byrådet eller Hillerød Forsyning, der bestemmer i kommunen og styrer den efter forgodtbefindende, eller byrådet?

Jeg kan i alt fald ikke erindre at have set eller hørt en debat om haveaffald i kommunen eller på rådhuset? Skulle jeg tage fejl, og det er besluttet af byrådet, må vi naturligvis bøje os herfor.

Med kun fem år som borger i Hillerød står det mig endnu noget uklart, om det er byrådet eller Hillerød Forsyning, der bestemmer i kommunen og styrer den efter forgodtbefindende, eller byrådet?

Jeg imødeser så en vejledning fra byrådet, som jeg kan dele ud til vores planter i haven, der beskriver, hvordan de kan nytænke deres tilværelse, hvor de holder op med at vokse, så de ikke længere skal klippes eller beskæres og dermed genere haveaffald til ulejlighed for Solrødgård Klima og Miljøpark (også kaldet genbrugsstation)??

Alternativt kunne byrådet beslutte sig for, at alle grundejere får en stor 200+ liters grøn haveaffaldsbeholder, som tømmes en gang om måneden i perioden marts til og med oktober. Det er opfundet i andre kommuner og kunne være en elegant løsning, der samtidig ville reducere trafikken i Hillerød med måske 10%-20% i weekenden, når alle, der har bil og trailer, skal ud og nyde vores Klima- og Miljøpark og de hælde tåbelige plantedele af fra vores dumme hække, buske m.v.- der ikke kunne nytænke Hillerøds Forsynings storslåede visioner om ikke at genere haveaffald?

Alternativt kunne byrådet beslutte sig for, at alle grundejere får en stor 200+ liters grøn haveaffaldsbeholder, som tømmes en gang om måneden

Samtidig kunne man sikkert nedlægge en del administrative stillinger i den kreative afdeling i Hillerød Forsyning til glæde for os, ejerne, brugerne og borgere i Hillerød Kommune.

Hillerød Posten har modtaget flere debatindlæg om emnet og afventer et svar fra formand for Hillerød Forsyning Klaus Markussen.

Publiceret 28 September 2018 20:00