"Vi ved, at det er svære besparelser på skoler, såvel som det er på ældreområdet eller på biblioteket. Vi arbejder inden for samme økonomiske ramme og må prøve at finde balance så godt, vi kan," skriver V og S. Arkivfoto

DEBAT: "Svære besparelser, også på skolerne"

Peter Frederiksen (V), formand i Børne-, Familie og Ungeudvalget, Skolelodden 14, Uvelse, 3550 Slangerup, og Christina Høi Skovdal (S), næstformand i Børne-, Familie- og Ungeudvalget, Løngangsgade 31A, Hillerød

Et bredt flertal har indgået budgetforlig, som indeholder besparelser på alle områder. Det har været svært at friholde enkelte områder denne gang, fordi vi har måtte lave nye prioriteringer i kommunens budget. Der er flere ting, som presser kommunens økonomi, særligt på sundhed og det specialiserede socialområde. Alle områder i kommunen har bidraget til at finansiere de udgifter, som der bliver flere af i kommunen.

Vores gode skoler har vist, at de klarer sig godt på landsplan og i konkurrencen med de mange fine private tilbud i Hillerød kommune. Vi har høje ambitioner for vores skoler, og vi ved godt, at vi lægger et ekstra pres på vores skoler og medarbejdere.

Vi har høje ambitioner for vores skoler, og vi ved godt, at vi lægger et ekstra pres på vores skoler og medarbejdere

Udgangspunktet efter 1. behandlingen af budgettet var større besparelser – også på skoleområdet. Heldigvis lykkedes det forligspartierne at nå frem til meget færre besparelser.

I budgettet er der samtidig afsat fem millioner årligt til at drive de små skoler. Det er væsentligt og har stor værdi for de familier, der bor i et af vores lokalsamfund – og for udviklingen i vores lokalsamfund i det hele taget.

Skoleområdet ender totalt med en besparelse. Nogle kalder det hovedløst, mens andre mener, at besparelserne nemt kan findes på ”de kolde hænder”

Skoleområdet ender totalt med en besparelse. Nogle kalder det hovedløst, mens andre mener, at besparelserne nemt kan findes på ”de kolde hænder”. Vi er nødt til at have et samlet budget, som er i balance, ellers kan vi ende med en kommunekasse, som får store problemer. Kommunens administration har også taget en betydelig besparelse, og derfor er løsningen ikke at finde flere penge her.

Vi havde gerne set, at alle partier var med i budgettet. Vi har prioriteret et budget, der er realistisk og har et solidt flertal bag sig.

Det er vigtigt for os, at besparelserne bliver udmøntet på den mest skånsomme måde. Vi repræsenterer begge partier, som har et stort engagement i den fælles folkeskole, og vi har stor respekt for alle de gode initiativer, som tages på alle vores syv distriktsskoler.

Vi ved, at det er svære besparelser på skoler, såvel som det er på ældreområdet eller på biblioteket. Vi arbejder inden for samme økonomiske ramme og må prøve at finde balance så godt, vi kan.

Peter Frederiksen (V), formand i Børne-, Familie og Ungeudvalget, Skolelodden 14, Uvelse, 3550 Slangerup, og Christina Høi Skovdal (S), næstformand i Børne-, Familie- og Ungeudvalget, Løngangsgade 31A, Hillerød

Publiceret 26 September 2018 20:00